Home » DSM-IV-TR

DSM-IV-TR

?

dsm-iv-tr

 

DSM () Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı []. () tarafından yayınlanır. Son gözden geçirilmiş baskısı dir.

DSM-IV sınıflamada hastalıkların nedeninden değil bulguların tanımlamasından
yararlanır. Hastalık tanımları klinik özelliklerin tanımlanması ile yapılır. Her için özgül tanı kriterleri vardır. Bu kriterler tanı konması için var olması gereken özellikler listesinden oluşur. DSM-IV aynı zamanda özgül yaş, kültür, cins, prevalans, insidans, risk, gidiş, komplikasyonlar, predispozan faktörler, aile örüntüsü ve ayırıcı tanı ile ilişkili olarak da her hastalığı sistematik biçimde tanımlamıştır. Laboratuvar bulguları, fizik muayene belirti ve bulguları gerekli oldukları yerlerde ayrıca belirtilmiştir.
Hastananın klinik görünümü ve öyküsü bir klinik tanıyı tam olarak karşılamıyorsa atipik, rezidüel veya başka türlü adlandırılamayan olarak belirtilebilir. DSM-IV hastayı birçok değişken ve beş eksen (axis) bağlamında değerlendirir. Eksen I ve II, 17 kategori ve 300’den fazla spesifik hastalıktan oluşur. Birçok hasta her iki gruptan aynı anda tanı alabilir.

DSM-IV-TR’de hasta 5 eksende  değerlendirilir:

Eksen I: Klinik hastalıklar ve klinik ilginin odağı olabilecek diğer durumları içerir.

Eksen II: Kişilik bozukluklarını ve zeka geriliklerini içerir.

Eksen III: Ruhsal hastalıklara ek olarak bulunan veya genel tıbbi durumu kodlar. Bu ruhsal bozukluğun nedeni veya sonucu olabilir ya da ruhsal rahatsızlıkla hiçbir bağlantısı olmayabilir. Eğer tıbbi durum, ruhsal hastalığın nedeni ise genel tıbbi durumdan kaynaklanan tıbbi bozukluk olarak eksen I’de ve ayrıca genel tıbbi durumun varlığı da söz konusu olduğunda eksen III’de de kodlama yapılır.

Eksen IV: Şimdiki hastalığın gelişimine katkıda bulunan veya semptomları alevlendiren ve belirtilir

Eksen V: Hastalıktan önceki dönemdeki işlevselliğin global olarak değerlendirilmesini içerir.  , değerlendirilerek hastalık öncesi belirlenir.

İlgili Yazılar