Home » DSM

DSM

için iki sınıflandırma sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri ’nün () () sınıflandırması, diğeri ’nin () DSM () sınıflandırmasıdır. Uluslararası Sağlık Örgütü’nün ICD’si tüm hastalıkları kapsayan bütünsel bir sınıflandırmadır. ICD sınıflandırmasının F’li kodlara sahip 5. Bölümü ruhsal hastalıklara ayrılmıştır. ICD daha çok Avrupa ülkelerinde kullanılırken DSM Atlantik ötesinde daha yaygındır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM sınıflandırması üzerinde çalışmaları uzun yıllara dayanmaktadır. Sınıflandırmanın ilk uyarlaması 1952 yılında oluşturulmuştur. (DSM’nin bu ilk uyarlamasından üç yıl önce 1949’da, Uluslararası Sağlık Örgütü ICD’nin 6. Uyarlamasında ilk kez ruh hastalıklarını bütünsel sınıflandırmasına dahil etmişti. Yani Uluslararası Sağlık Örgütü’nün ve Amerikan Psikiyatri Birliği’nin ruh hastalıklarını resmi olarak sınıflandırma girişimleri benzer zamanlara denk gelmektedir.)  ’i 1968 yılında izledi. Bu ikinci uyarlama 134 sayfa uzunluğundaydı ve 182 hastalık sınıflandırılmıştı. ’de DSM-1’deki reaksiyon terimi kaldırılmış fakat nevroz (neurosis) teriminin kullanılmasına devam edilmiştir.  ile aynı yıl Uluslararası Sağlık Örgütü de ICD’nin 8. Uyarlamasını yayımlamıştır. de DSM-1’de olduğu gibi tanı ölçütlerinin güvenilir olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. ’yi 1980 yılında izledi. ’te oluşturuldu. ’te kişilik bozuklukarı ve mental retardasyon ikinci ekseni oluşturan bozukluklar olarak tanımlandı. 1987 yılında ’ün -R ismiyle düzeltilmiş (revize edilmiş) bir uyarlaması basıldı. Bunu da 2004 yılında izledi. ’ün de düzeltilmiş (text revised) versiyonu ismiyle 2000 yılında basıldı. Amerikan Psikiyatri Birliği için uzun süre çalışmaktaydı. Nihayet 2013 yılında DSM’nin bu son sürümü olan kullanıma girdi.

Kaynak: DSM-4-TR İle DSM-5 Arasındaki Önemli Farklılıklar. Erişim Tarihi: 01.12.2016: http://www.psikopatoloji.info/?p=9

İlgili Yazılar