Convulex

Convulex

Convulex

ENDİKASYONLARI Epilepsi: Primer jeneralize epilepsi nöbetleri, sekonder jeneralize epilepsi nöbetleri, parsiyel epilepsiler ve karışık tip nöbetlerin tedavisinde. Bipolar bozukluk: Manik depresif (bipolar) bozuklukla ilişkili maninin profilaksi ve tedavisinde. Kullanım Şekli ve Dozu: Convulex CR tabletler oral uygulama içindir. Convulex CR sodyum valproatın uzatılmış salınımlı bir formülasyonudur, doruk konsantrasyonlarını düşürür ve gün boyunca daha emin plazma…