Epixx

EPİXX 1000 mg FİLM TABLET

EPİXX 1000 mg FİLM TABLET

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Her bir film tablet; 1000 mg levetirasetam ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri: Levetirasetam bir pirolidon türevidir (α-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Antiepileptik etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Invitro ve invivo çalışmalar, levetirasetamın temel hücre karakteristiklerini ve normal nörotransmisyonu değiştirmediğini göstermektedir….