Alzheimer & Parkinson İlaçları

Alzheimer & Parkinson İlaçları

ALZANT 10 mg FİLM TABLET

ALZANT 10 mg FİLM TABLET

FORMÜLÜ: Her film tablet; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir. Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Özellikle N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerindeki glutamaterjik nörotransmisyon fonksiyon bozukluğunun nörodejeneratif demanslarda semptomların belirmesi ve de hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur. Memantin; hızlı, voltaja oldukça bağlı ve kompetitif olmayan…

DOZYL 5 mg FİLM TABLET

DOZYL 5 mg FİLM TABLET

Dozyl 5 mg Film Tablet FORMÜLÜ : Bir film kaplı tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir. Boyar Madde: Titanyum dioksit. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler : Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak merkezi sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu enzimin 1000…

DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET

PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin’e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler : Glutamaterjik nörotransmisyon disfonksiyonunun (özellikle, N-Metil-D-Aspartat (NDMA) reseptörleri düzeyinde), Alzheimer Hastalığı’na bağlı demansın hem semptomlarından hem de progresyonundan sorumlu olduğu düşünülmektedir….

Nootropil

NOOTROPIL 800 MG 30 FİLM TABLET Sinir Sistemi, Nöroloji » Nootropik ajan Prospektüs Bilgileri: 1g/5ml Pirasetam Ampul 1 — Sodyum asetat Tablet 0.005 g Sodyum asetat Ampul 1 — Sodyum asetat 2 ml şurup 400 mg Pirasetam 2 ml şurup 800mg Pirasetam Tablet Endikasyonları: Psiko-organik sendromların hafıza kaybı, dikkat bozuklukları ve sürücülük kabiliyetini yitirme gibi…