Antabus TABLET®

Antabus TABLET®

FORMÜL: Bir Antabus tablet 500 mg tetraetiltiuram disülfid (Disülfiram) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Disülfiram alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılır. Disülfiram aldehit dehidrojenaz enzimini inhibe ederek etki gösterir. Disülfiram ile birlikte alkol alındığında vücutta asetaldehit birikmesi sonucunda disülfiram-alkol reaksiyonu denilen toksik tablo oluşur. Bu durum kişiyi alkolden caydırmaya çalışır. Disülfiram-alkol alımından 5-10 dakika sonra taşikardi, hipotansiyon, dispne, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Reaksiyonlar alkolün kandaki miktarına bağlı olarak 30-60 dakikadan saatlere kadar ulaşan sürelerde devam edebilir. Disülfiramın eliminasyonu yavaştır. İlaç alımından bir hafta sonra bile ilacın beşte biri vücutta kalır ve 14 gün sonra hala disülfiram-alkol reaksiyonuna neden olabilir. Hasta tedavi süresince traş losyonu, kolonya kullanmamalıdır.

ENDİKASYONLAR:

Kronik alkolizm tedavisi

KONTRENDİKASYONLAR:

Ciddi miyokard hastalığı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, disülfiram ve diğer tiuram türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve psikozlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

ANTABUS ALKOL KULLANAN KİŞİNİN ONAYI OLMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Hastaların Antabus-alkol reaksiyonunun sonucunu bilmeleri gereklidir. Hasta ilacı kullanması sırasında alkol almaması için uyarılmalıdır. Hastanın aynı zamanda soslar, öksürük şurupları, traş losyonları gibi alkol içeren herşeyden sakınması gerekmektedir.

Alkol ile ilacın oluşturduğu reaksiyonlar 14 gün sonra bile ortaya çıkabilir. Alkol miktarı az da olsa Antabus tablet ile birlikte alınırsa vücutta cilt döküntüleri, çarpıntı, baş ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, terleme, susama, göğüs ağrısı, hayal görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İlaca, ortaya çıkan reaksiyonlara rağmen devam edilmesi halinde kardiyovasküler kollaps, aritmiler, miyokardial enfarktüs, akut kalp rahatsızlıkları ve aşırıya kaçıldığında ölüm vakaları ortaya çıkabilir. Doktor hasta işbirliği şarttır. Hastanın alkolden kurtulmayı içtenlikle istemesi gerekmektedir. Tedavinin başlangıcında ve daha sonra periyodik olarak transaminaz testleri ve 6 ayda bir tam kan sayımları yapılmalıdır.

Böbrek yetmezliği, hepatik veya renal hastalık, diabetes mellitus ve epilepsi hallerinde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde özellikle ilk trimesterde ve emzirenlerde kullanımı uygun değildir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Uyuşukluk, yorgunluk, baş ağrısı, ciltte döküntü, kötü koku, erkekte impotans yapabilir. Ayrıca optik nevrit, periferik nevrit, polinevrit görülebilir. Antabus tablet ile oluşan yan etkiler alınan Antabus tablet ve alkol miktarına bağlıdır. Kandaki alkol konsantrasyonu 100 ml’de 50 mg olduğunda yan etkiler belirgin bir şekilde ortaya çıkar ve kandaki alkol konsantrasyonu 125-150 mg/100 ml’ye çıktığında bilinçsizliklere kadar varan yan etkiler oluşur.

Reaksiyonlar alkolün kandaki miktarına bağlı olarak 30-60 dakikadan saatlere kadar ulaşan sürelerde devam edebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:

Antabus tablet diazepam ve klordiazepoksitin plazma klirenslerini azaltır. Benzodiazepin tedavisi gerektiğinde oxazepam, alprazolam, lorazepam tercih edilmelidir.

Antabus tablet fenitoin, warfarin, antipirin ile birlikte kullanıldığında toksik etkilere neden olabilir. Antabus tablet protrombin zamanını uzatabileceğinden oral antikoagülan kullananlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Antabus tablet izoniazid kullananlarda dengesiz yürüyüşe ve davranış değişikliklerine neden olabilir. Bu durumda Antabus tablet tedavisi kesilmelidir.

Antabus tablet metronidazol ile birlikte kullanıldığında akut toksik psikoz gelişebilir. Bu durumda tedavilerden birisine son vermek gerekir.

Antabus tablet ile birlikte marihuana kullanan kişilerde sinerjistik santral sinir sistemi stimulasyonu gözlenebilir.

Klorpromazin ve amitriptilin Antabus-alkol reaksiyonunun şiddetini artırabilir; diazepam ise azaltabilir.

Bazı etkiler ise klorpromazin ile azaltılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ:

Antabus tablet tedavisine hasta alkolü bıraktıktan en az 12 saat sonra başlanmalıdır. Tedaviye 1-2 hafta boyunca günde maksimum 500 mg tek doz şeklinde başlanır. İdame dozu günde 250 mg (125-500 mg) olmalı, ancak 500 mg’ı kesinlikle aşmamalıdır. Nadiren bazı hastalar Antabus tablet kullanmalarına rağmen alkol almaya devam edebildiklerini belirtebilirler.

Bu durumda hasta Antabus tableti almıyor demektir. Tedavi bazen aylar, hatta yıllar gerektirebilir. Tedavi ancak hasta kendi kendini kontrol edebildiğinde ve sosyal yönden normale döndüğünde kesilmelidir. Alkol-test reaksiyonu büyük oranda terkedilmiştir. 50 yaşın üstündeki hastalara alkol-test reaksiyonu yapılmamalıdır. Çok gerekli görüldüğü hallerde günde 500 mg Antabus tablet ile yapılan 1-2 haftalık tedaviden sonra 100 derecelik 15 ml viski veya eşdeğeri içirilerek hastane şartlarında yapılmalıdır.

Antabus-Alkol Reaksiyonu Tedavisi:

Şok önlenir, kan basıncı sabit tutulur. Oksijen veya %95 oksijen ile %5 karbondioksit karışımı, İ.V. olarak C vitamini (1 gr), efedrin sülfat uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

15º-30ºC arasında, ışıktan koruyarak, çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:

Antabus tablet, 25 tabletlik ambalajda

Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi : A.S. Dumex/Danimarka lisansı ile

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı 76-78, 80690 Beşiktaş/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi ve No : 31.12.1968 97/29

Üretim Yeri İsim ve Adresi : PLANTAFARMA İLAÇ

SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

14400 Sancaklar Köyü / DÜZCE

Reçete ile satılır.

Doktora danışmadan kullanmayınız.