Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Stilizan

Stilizan

Submitted by on Nisan 6, 2007 – 1:11 pm | 21.220 Kez Görüntülendi

1 MG 30 DRAJE
Nöropsikiyatrik >>> , ve

Prospektüs Bilgileri:
1 ml ampul, Aktif madde :1 mg Trifluoperazin eşdeğeri Trifluoperazin hidroklorid Yardımcı madde : Sodyum tartarat dihidrat / 2.50 Sodyum sakkarin / 0.28 Sodyum asid fosfat / 11.75 Sodyum klorid / 3.00 Enj. Su / add 1.00 ml

Endikasyonları:
Düşük doz Stilizan; , , ve sonrası sekonder depresyonların kısa süreli tedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisinde de kullanılır. Yüksek doz Stilizan; semptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğer psikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır. Ciddi psikomotor ajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, mesela düşük zeka seviyeli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.

Kontrendikasyonları:
Koma halindeki hastalarda, kalp hastalıklarında, karaciğer tahribatı bulunan kişilerde ve Stilizan etken maddesi ile benzer maddelere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmaz.

Uyarılar / Önlemler:
Yaşlı hastaların tedavilerinde başlangıç dozu düşük tutulmalı ve dikkat edilmelidir. Bu gibi hastalar özellikle ekstrapiramidal ve hipotansif etkilere hassastırlar. Fenotiyazinler konvulsiyon eşiğini düşürdüğünden epilepsililerde kullanılmamalı ve metrazamidden kaçınılmalıdır. Stilizan minimum antikolinerjik aktiviteye sahip olduğu halde dar açılı glokom, miyastenia gravis ve prostat hipertrofili hastalarda göz önünde tutulmalıdır. Makine ve vasıta kullananlar fenotiyazinlerin yapabileceği hususunda uyarılmalıdır. Hamileler ve süt verenlerde kullanımı : 800’den fazla hamile kadında düşük doz ile yapılan klinik denemeler ve hayvan denemeleri Stilizanın fetusta herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını göstermiştir. Bununla beraber hamilelikte lüzum görülmedikçe, özellikle hamileliğin ilk üç ayı süresince kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkiler:
, uyku, , , , , , , , , , , meydana gelebilir. Nadir olarak taşikardi, üriner şikayetleri ve idrar zorluğu, kabızlık ve ateş yükselmesi kaydedilmiştir. İstenmeyen belirtiler doza bağlıdır. Yüksek dozlarda hiperprolaktinemi, galaktore veya amenore gibi bileşik etkiler olabilir. Stilizan psikotik olmayan hastalarda düşük dozlarda ters etki gösterip huzursuzluk, dikkat dağılımı veya sinirlilik yaratabilir. Ekstrapramidal semptomlar günlük doz 6 mg veya daha az dozlarda nadirdir. Bunlar daha yüksek doz seviyelerinde daha fazla görülebilir. Bu belirtiler parkinson, nevralji, huzursuzluk, tedavinin erken safhalarında oluşabilen akut distoni veya diskinezi, boyun tutulması, yüz tutulması, yüz çarpılması, trismus, dil çıkıklığı ve okulen krizi kapsayan normal olmayan göz hareketleri olabilir. Bu belirtiler dozun azaltılması ile veya ilacı kesmekle kontrol altına alınabilir. Semptomlar bazı hastalarda yavaş yavaş düzelirken diğer bir kısmında uzun yıllar devam edebilir veya hiç geçmeyebilir. Organik beyin lezyonlu yaşlı hastaların tedavilerinde dikkat edilmelidir. Dozajın periyodik olarak tedricen azaltılması ile kalıcı bir diskinezi olup olmadığı anlaşılır, gerektiği takdirde tedavi kesilir. Antikolinerjik ve antiparkinson istenmeyen belirtileri fazlalaştırabilir. Tardiv diskinezi tedavi süresinin uzunluğuna ve doz fazlalığına bağlı olduğundan Stilizan mümkün olduğu kadar kısa süre ve düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Etkileşimler:
Antipsikotik ilaçların etkenliği alkol gibi MSS depresanları ile kombine olursa artabilir. Trifluoperazin guanetidinin etkilerini antagonize edebilirler.

Dozu Kullanma:
Yetişkinler: Daha süratli ve kuvvetli etki istenir veya oral kullanımda zorluk varsa Stilizan adale içine zerk sureti ile de kullanılabilir. Tavsiye edilen doz bölünmüş olarak günde 1-3 mg’dır. Bazen, gereken durumlarda azami 6 mg yüksek doza çıkılabilir. En kısa zamanda oral tedaviye dönülmelidir. Yaşlılar: Yaşlı veya çelimsiz hastalarda başlangıç dozu normalin yarısı kadardır. Çocuklar: Stilizanın çocuklarda zerk yolu ile kullanımı hakkında tecrübe azdır. Gerektiği takdirde vücut ağırlığının her bir 20 kilosu için günde 1 mg olmak üzere güne bölünmüş dozlarda tavsiye olunur. Doz aşımı ve tedavisi : Yüksek doz belirtileri ve semptomları ekseriyetle ekstrapiramidal görünümlüdür. Hipotansiyon meydana gelebilir.Tedavisi destekleyici ve semptomatik tedbirlerle birlikte mide yıkanmasıdır. Hasta kusturulmamalıdır. Ekstrapiramidal cp2 belirtiler antikolinerjik antiparkinson ilaçları ile tedavi olunur. Hipotansiyon sıvı takviyesi ile tedavi edilmelidir.

Etken Maddesi:
STILIZAN 1 MG 30 DRAJE Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Risperdal başlıklı makalemizde ajitasyon, Anksiyete ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.