Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

RİXOL 1 mg film kaplı tablet

Submitted by on Ocak 7, 2010 – 4:38 pm | 3.350 Kez Görüntülendi

RİXOL 1 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•           Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•           Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ve eczacınıza danışın.

•           Bu kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•           Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora ve hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyin.

•           Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız

Bu kullanma talimatında:

1.         nedir ve ne için kullanılır?

2.         RIXOL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.         RİXOL nasıl kullanılır?

4.         Olası yan etkiler nelerdir?

5.         RIXOL ’ün saklanması   Başlıkları yer almaktadır.

1. RIXOL nedir ve ne için kullanılır?

RİXOL ince bir film tabakası ile kaplanmış beyaz tabletler halindedir. Her kutuda 20 tablet vardır.

RİXOL, bir çeşit (psikoz) durumunda kullanılan grubuna dahildir.

RİXOL, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

•           İşitsel, görsel ve diğer yanılsamalar, , , , ve diğer davranış bozukluklarıyla kendini gösteren psikolojik bozukluklarda,

•           Ruhsal durumun dengelenmesi için diğer ilaçlarla birlikte.

2. RİXOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler RİXOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•           Risperidon veya RIXOL’ün bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,

•           Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz.

RİXOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•           Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız varsa,

•           Parkinson veya epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

•           Göz tansiyonu (glokom), şeker hastalığı (diyabet), prolaktin bağımlı tümörünüz varsa,

•           Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa (doktorunuz almanız gereken RİXOL dozunu belirtmelidir),

•           Ateş, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış veya kas sertliği varsa

Ayrıca;

•           RİXOL’ü kullanıyorsanız ihtimaliniz vardır.

•           Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.

•           Psikotik hastalıklarda ve bipolar bozukluklarda intihar girişimi ihtimali zaten vardır. Yüksek riskli hastalarda tedavinin başlangıcından itibaren bu açıdan dikkatli olunuz. Doktorunuzun size reçete ettiği doza sıkı sıkıya uyunuz.

•           Bunaması olan hastalar için doktor, her vizitte, ilaca devam edilip edilmemesine karar vermelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RİXOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

RİXOL ile tedavi görürken alkollü içkiler kullanılmamalıdır.

RİXOL yiyeceklerden etkilenmediğinden, yemek sırasında veya yemek dışında alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürünün gebelik dönemindeki güvenliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda RİXOL kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

RİXOL, dikkatin dağılmasına sebep olabilir ve araç kullanma yeteneğini etkileyebilir. Bu nedenle, RİXOL tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

RİXOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç içinde glüten yoktur.

RİXOL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

RİXOL, ağrı kesici ilaçlar (narkotik analjezik) ve alerji nedeniyle alınan antihistaminik ilaçlar gibi sakinleştirici özelliği olabilen ilaçların etkilerini artırabilir.

RİXOL, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan gibi dopamin agonisti bazı ilaçların etkilerini azaltabilir.

, içeren epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar ve rifampisin içeren tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, RİXOL’ün etkilerini azaltabilir.

ve içeren ve depresyona karşı kullanılan ilaçlar ile, daha az ölçüde ranitidin ve simetidin içeren ve mide asidine karşı kullanılan bazı ilaçlar, RİXOL’ün etkisini arttırabilirler. RİXOL kullanırken veya paroksetin içeren ilaçları kullanmaya başlayacaksanız veya kullanırken kesecekseniz, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Kalpteki iletiyi etkileyebilen diğer ilaçlarla RİXOL’ün kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. RIXOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

•           Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve RİXOL ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

•           Doktorunuz başka şekilde önermemişse, RİXOL’ü aşağıdaki şekilde kullanınız:

•           RİXOL günlük dozu, hastalığınıza bağlı olarak, 0,50 miligram ve 6 miligram arasında değişir. Bir günde alınan doz 16 miligramı geçmemelidir (1 miligramlık tabletlerden 16 tanesinden fazlasını hiç bir şekilde almayınız). Çünkü daha yüksek dozların güvenliliği araştırılmamıştır.

•           Doktorunuz ilacınızı ne kadar dozda alacağınızı, ne şekilde alacağınızı ve piyasadaki farklı takdim şeklindeki risperidon içeren tabletlerden hangisinin sizin için daha uygun olduğunu söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

•           RİXOL, ağız yoluyla kullanım içindir.

•           Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

Yıkıcı davranış bozukluklarında 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar,    genç hastalarla karşılaştırıldığında ilacın vücuttan uzaklaştırılması gecikmektedir. Yaşlı hastalarda doz buna göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği:

Orta ve ağır böbrek yetmezliği varsa, RİXOL dozu doktorunuzca azaltılacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalarında doktor dozu azaltacaktır.

Eğer RİXOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RİXOL kullandıysanız:

RİXOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz ve kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

Aşırı doz belirtileri, , , , ve kas sertliği olabilir. Genellikle bu etkiler hafiftir. Ancak bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

RİXOL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

RİXOL ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

İlacı aniden keserseniz, bulantı, , ödem, dahil olmak üzere ani ilaç kesilme belirtileri nadir de olsa görülebilir. Bu nedenle dozun kademeli olarak azaltılıp kesilmesi önerilmektedir.

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi RİXOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,    RİXOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•           Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

•           Döküntü,

•           Baygınlık,

•           Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi)

•           Bunamış yaşlı hastaların sayıklama veya saldırganlık durumlarında kullanıldığında, güçte ani düşüş, yüz, el ve ayaklarda, özellikle de vücudun tek tarafında felç meydana gelebilir veya konuşma ya da görme problemleri gözlenebilir. Bu durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu semptomlar beyin damarları ile ilgili bir hastalığın veya beyinde geçici olarak kan akışının azalmasının (geçici iskemik ataklar) belirtisi olabilir.

•           Bunamalı hastalarda durum daha ağır olabilir ve uyumsuz konuşmalara yol açan kan akımı bozuklukları, ani güç kaybı ve özellikle vücudun tek tarafında oluşan kol, bacak, yüz felçleri oluşabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması kısa bir dönem için bile olsa, derhal doktorunuza başvurunuz.

•           Çok ender olarak şuur kaybı, zihinde karışıklık, yüksek ateş veya vücut sıcaklığıyla ilgili diğer değişiklikler, kas sertliği ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin gözlenmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz. Çünkü tedaviye gerektiği gibi cevap vermemiş olmanız mümkündür.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİXOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•           En sık gözlenen istenmeyen etkiler Merkezi Sinir Sistemiyle ilgili olanlardır: uykusuzluk, , .

•           Uyuklama, , baş dönmesi, , , , , ; bu belirtiler varsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•           , , belirtileri RİXOL dozları azaltıldıkça veya başka ilaç alındığı zaman kaybolur.

•           , kusma, , , .

•           Cinsel güçte değişme, .

•           , , kilo alma, .

•           Tedavinin ilk dönemlerinde baş dönmesiyle beraber ortaya çıkan ve sonradan kaybolan ani bir kan basıncı azalması olabilir. Ancak tedavinin uzaması ile bu durum tersine dönerek kan basıncı artar.

•           , . Çok ender olarak deride lezyonlar ortaya çıkabilir, yüzde şişme olabilir veya nefes darlığı çekilebilir. Bu belirtilerde derhal doktorunuza danışınız.

•           Akyuvarlar (nötrofiller) ve/veya bir tür kan hücresi olan trombositlerin azalması.

•           RİXOL’ü uzun süredir kullanıyorsanız, yüzde ve/veya dilde istem dışı hareketler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

•           Kan şekerinin artması gibi çok nadir durumlar da kaydedilmiştir. İdrar yapma ihtiyacı duyduğunuz zaman doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. RİXOL’ün Saklanması

RİXOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra RÎXOL ’ü kullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz RÎXOL ’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Yolu, Tahirağa Çeşme Sok., No: 6 34398, Maslak-İSTANBUL

Tel : 0 212 365 15 00 Faks: 0 212 276 29 19

Üretici: Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 18 / 03 / 2009 tarihinde onaylanmıştır.

Bir önceki yazımız olan KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet başlıklı makalemizde akatizi, Akut bipolar mani ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.