RISPERDAL ( RISPERIDONE )

ÜRÜNÜN ADI: Risperdal Film Tablet 1, 2, 3, 4 m
Risperdal Oral Solüsyon 1 mg/ml
Risperdal Quicklet 1, 2 mg Ağızda Çözünür Tablet
FİRMA: Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti
DEĞİŞİKLİK TÜRÜ: Endikasyon ve Kullanım Şekli ve Dozu
TARİH:06.02.2008

ENDİKASYONLARI
RISPERDAL®, pozitif (halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) semptomların görüldüğü akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır. RISPERDAL® şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, endişe) da azaltır. RISPERDAL®; ilk tedaviye cevap verdiği gözlenen hastalarda, idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da etkilidir. RISPERDAL® bipolar hastalığın manik epizodunun tedavisinde endikedir. Bu epizodlar; duygu durumunda kabarma, taşkınlık, irritabilite , kendini aşırı beğenme, uykuya duyulan ihtiyacın azalması, basınçlı konuşma, düşüncelerin yarışması, aykırı ve saldırgan davranışlar da dahil olmak üzere muhakeme ve içgörü eksikliği gibi semptomlarla karakterizedir. RISPERDAL®; zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri) davranışların ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir. RISPERDAL, çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzluk (agresif belirtiler, kendine zarar verme, öfke nöbetleri, ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Şizofreni
Diğer nöroleptiklerden geçiş: RISPERDAL® tedavisi başladığında, tıbbi olarak uygun olduğunda daha önceki tedavi tedricen kesilebilir. Tıbbi olarak uygun olduğunda, depo nöroleptiklerden geçiş için bir sonraki depo enjeksiyon yerine RISPERDAL® tedavisine başlanabilir. Antiparkinson tedaviye devam edilip edilmeyeceği periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir.
Erişkinlerde: RISPERDAL®, günlük dozu bir ya da iki kerede verilebilir. Hastalar günde 2 mg RISPERDAL® ile başlamalıdır. Doz ikinci gün 4mg’a yükseltilebilir. Üçüncü günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğinde bireyselleştirilebilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gün’dür. Bazı hastalarda daha yavaş titrasyon ve daha düşük başlangıç ile idame dozları uygun olabilir. Günde 10 mg’ın üzerindeki dozların daha etkili olduğu görülmemiştir ve bu dozlar ekstrapiramidal semptomlara neden olabilir. Güvenilirliği araştırılmadığından, günde 16 mg’ın üzerine çıkılmamalıdır. Sedasyon gerektiğinde; RISPERDAL® ile tedaviye bir benzodiyazepin eklenebilir.
Yaşlılarda: Günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde iki kez 0.5 mg’lık artışlarla günde iki kez 1-2 mg’a getirilebilir. RISPERDAL®, yaşlılar tarafından iyi tolere edilmektedir.
Çocuklarda: Şizofrenide 15 yaşın altında kullanımına ait yeterli deneyim yoktur.

Bipolar Mani
Yetişkinler
Risperdal, 2mg veya 3 mg ile başlanarak günde tek doz olarak verilmelidir. Endike olduğunda doz düzenlemeleri 24 saatten az sürede gerçekleştirilmemelidir ve doz artırımları günde 1 mg olmalıdır. Etkinlik günde 1-6 mg arasında esnek dozlarda gösterilmiştir.

Bütün semptomatik tedavilerde olduğu gibi devam eden RİSPERDAL® kullanımı sürekli olarak değerlendirilmeli ve uygunluğu kanıtlanmalıdır.
Çocuklar
Risperdal ile 18 yaşın altındaki çocuklar ve adolesanlardaki bipolar manide deneyim yoktur.

Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında
50 kg veya üzerinde olan hastalarda
Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.5 mg’lik dozlarla arttırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir defa 1 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir defa 0.5 mg ile, bazılarında ise günde bir defa 1.5 mg ile en iyi sonuç alınabilir.

50 kg’nin altında olan hastalarda
Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lik dozlarla arttırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir defa 0.5 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir defa 0.25 mg ile, bazılarında ise günde bir defa 0.75 mg ile en iyi sonuç alınabilir.
Tüm semptomatik tedavilerde olduğu gibi, RISPERDAL®’in sürekli kullanımı tedavi süresince değerlendirilmeli ve gözlenmelidir. 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair yeterli deneyim yoktur.

Otizm
RISPERDAL® ‘in dozajı, hastanın ihtiyaç ve cevabına göre kişiselleştirilmelidir.
Dozlamaya, 20 kg’ın altındaki hastalar için günde 0.25 mg, 20 kg ve üstündeki hastalar için ise günde 0.5 mg ile başlanmalıdır.
4. günde, doz; 20 kg’ın altındaki hastalar için 0.25 mg, 20 kg ve üstündeki hastalar için de 0.50 mg artırılabilir.
Bu doz devam ettirilmeli ve cevap 14. günde değerlendirilmelidir. Sadece yeterli klinik cevap veremeyen hastalarda, ilave doz artırımı düşünülebilir. 20 kg’ın altındaki hastalar için 0.25 mg ve 20 kg ve üstündeki hastalar için 0.50 mg doz artırımları, 2 hafta ve daha uzun aralarla yapılmalıdır.
Klinik çalışmalarda, çalışılan en yüksek doz, 20 kg’ın altındaki hastalarda 1.5 mg’ı, 20 kg ve üstündeki hastalarda 2.5 mg’ı ve 45 kg ve üstündeki hastalar için 3.5 mg’ı aşmamıştır.
Otistik Bozukluğu Olan Pediatrik Hastalarda RISPERDAL® Dozları (toplam mg/gün)

Ağırlık Kategorileri Günler 1-3 Günler 4 – 14+ Doz artışı gerek durumlardaki doz artırımı Doz dağılımı
<20 kg 0.25 mg 0.5 mg ³ 2 hafta aralarda +0.25 mg
0.5 mg- 1.5 mg
³20 kg 0.5 mg 1.0 mg ³ 2 hafta aralarda +0.5 mg
1.0 mg – 2.5 mg*
*45 kg’dan ağır vakalar daha yüksek doza gereksinim duyabilir; çalışılan en yüksek doz 3.5mg/kg idi.
RISPERDAL® günde bir kere (QD) veya günde iki kere (BID) uygulanabilir.
Somnolans geçiren hastalar, dozlamada, günde bir kereden (QD), ya yatmadan önce günde bir kere (qHS) ya da günde iki kereye (BID) geçişten fayda görebilirler.
Yeterli klinik cevaba ulaşıldığında ve devam ettirildiğinde, verimlilik ve güvenliğin optimal dengesine ulaşmak için kademeli olarak dozun azaltılması düşünülebilir.
5 yaşın altındaki çocuklarda uygulaması yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Bozukluğu
Böbrek bozukluğu olan hastaların normal yetişkinlere göre ilacın aktif antipsikotik bölümünü elimine etme yetenekleri azalmıştır. Bozulmuş karaciğer fonksiyonu olan hastalarda risperidonun serbest bölümünün plazma konsantrasyonlarında artışlar görülür.
Endikasyona bağlı olmaksızın başlangıç ve takip eden dozları yarıya düşürülmelidir ve böbrek ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz titrasyonu daha yavaş olmalıdır.

Bu grup hastalarda Risperdal dikkatle kullanılmalıdır.
Kaynak: www.iegm.gov.tr/endikasyon/Documents/Risperdal.doc

Comments

nuriye

bes senedir anti depresan ilaclari kullandim hic biri fayda etmedi;sinir ve supecilik yasiyordum;simdi cok mutluyum seroquel kullaniyorum;butun ezberlerimi bozdum ve yeni bi hayata sayfa acti;artik baskalarini sevmeyi biraktim;KENDIMI COOOOOK SEVIYORUM

sewgii

bnde kaç senedir depresyon ilaçları kullanıyorum fakat hiçbir fayda göremediğim için risperdal 1 mg yazdı doktor ama bu ilacı kullanmamı önermiyor hiç kimse senin bişeyin yok diyorlar ama kimse akşam kendimle baş başa kaldığımda neler yaşadığımı bilmiyor sizce bu ilaç ii mi kullanmalı mıyım???

panacea

3 sene risperdal 2mg lithuril günde 4 tana lustral günde 100mg kullandım temmuzda aşama aşama kestik ilaçları.3 ayda kah depresyon kah hipomani geçinip gittim 12 kilo vererek. 15gün önce doktorum tekrar risperdale başlamamız gerektiğini söyledi. hatta ben reddettim.. o da ben yazıyorum ister al ister alma dedi.

2 gün önce şüphelerimin sosyal hayatımı etkilemeye başladığını farkettim. ve doktorun dediği gibi 1mg almaya başladım..bu sefer de kendime güvenim arttı ,,sanırım hipomani hali yaptı bende..şu an da arştırıyorum 2 günde hipomani yaparmı risperdal diye..

ayrıca merak ediyorum hem hipomani hem şüphe aynı anda olur mu acaba?? ilgisi olan ya da yorumlarıyla yardım edebilecek kişilerden mail bekliyorum.

seraquel

ılk zamanlar asırı yorgunluk verıyor 15 gun falan sonra gecıyor fazla dusunmeyen ınsan oluyosunuz artık bı nevı ılactan sonra aksına bırakıyosunuz ama bos bı sekılde

merve

ömer bende aynı şeyleri yaşıorum sana nsl ulaşbilirim

burcu

sizofrenik bozukluk tanısını koydular bi müddet risperdalı kullandım kendimi iyi hissetmeye başladım birden bıraktığım 2 aydan sonra kendimi yine kötü bulanımlarda hissettim.internette araştırma yaptım ilaçların kalıcı yan etkilerinin olduğunu öğrendim ve bu beni korkuttu ve kendimce ayarladım şun tamamen bırakmadım fakat haftada 1 kere 2 mg alıyorum amacım vücudumu ve beynimi alıştırarak bu hapı bırakmam umarım kötü olmam.bu arada bende kilo aldım biraz

omer

risperdali kullanirken cok yan etkisini gormedim bir 5 kilo aldim fakat onuda geri verdim ilaci biraktiktan sonra,

omer

2004 te psikoza yakalandim dusunce yogunlugundan yoruluyor,ani davranis degisiklikleri yasiyor, nerdeyse cogu kisinin bana zarar verdigini dusunuyor, insanlarin benim anlamadigim sekilde gozle konustuguna inaniyor(ki bu hala tam olarak gecmis degil) idim 2 sene kadar kullandim95%kendimi iyi hissediyorum ilaci 5 ayonce biraktim.Allah bir daha yasatmasin gercekten cok zor gunlerdi.

Murat L

2004 yılında bipolar, manik-depresif teşhisi kondu bana. Lithuril ile akşam 1 adet 3 mg Risperdal verildi bana. Aslında başlangıç dozu daha yüksekti ama şimdi azaltıldı. Hastalığım boyunca, manik nöbet esnasında, işyerindeyken çığlık atmak ve kendimi camdan aşağı atmak istiyordum. Evde saatlerce kendi kendime konuşup, sonra aniden ağlama krizi geçiriyordum. Ama sonra sabah işe gidiyordum sanki hiç bir şey olmamış gibi. Lithuril ve Risperdal aldıktan 3 ay sonra manik nöbetler kesildi. 4 senedir bu iki ilacı kullanıyorum, memnunum. Ama 4 senede tam 16 kilo aldım. Yan etkisi sanıyorum. Hala bir işim var, çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.