Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.643 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

PAXİPRİD 200 mg KULLANMA TALİMATI

Submitted by on Ocak 17, 2010 – 6:26 pm | 2.988 Kez Görüntülendi

PAXİPRİD 200 mg KULLANMA TALİMATI

PAXİPRİD 200 mg tablet Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız.  Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. PAXİPRİD nedir ve ne için kullanılır?
 2. PAXİPRİD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. PAXİPRİD nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. PAXİPRİD’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.  PAXİPRİD nedir ve ne için kullanılır?

PAXİPRİD 200 mg tablet, 200 mg amisülpirid içeren, çentikli, kırık beyaz/ beyaz tabletler halindedir. Her kutuda 60 veya 90 tablet vardır.

PAXİPRİD, hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. PAXİPRİD Şizofreninin tüm semptomlarına etkindir.

2.  PAXİPRİD’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAXİPRİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • PAXİPRİD 200 mg içeriğindeki etkin maddeye   (amisülpirid)   veya diğer bileşenlerinden herhangi bir maddeye alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise
 • Eğer ve meme kanseri gibi prolaktin bağımlı tümör öykünüz var ise,
 • Geçmişte feokromositoma   (başağrısı ve hipertansiyon krizine neden olan böbreküstü bezi kaynaklı tümör) hastalığı tanısı almışsanız,
 • Eğer 15 yaşından küçükseniz,
 • Aşağıdaki ilaç tedavilerinden herhangi birini alıyorsanız:
 • Hamile iseniz
 • Emziriyorsanız

bu ilacı kullanmayınız.

PAXİPRİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Anestezikler, narkotik analjezikler, sedatif H1 (allerjiye karşı kullanılan ilaçlar), barbituratlar, , ve diğer anksiyeteye karşı kullanılan ilaçlar, ve türevleri gibi merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız.

PAXİPRİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PAXİPRİD 200 mg tablet aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız PAXİPRİD’i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PAXİPRİD, önerildiği şekilde kullanıldığında bile reaksiyon zamanını etkileyebilir, bu yüzden araç kullanma veya makine işletme yeteneğiniz bozulabilir.

PAXİPRİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PAXİPRİD tablet, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PAXİPRİD 200 mg tablet ile kinidin, disopiramid, prokainamid gibi sınıf Ia antiaritmikler (kalp ritmini düzenleyen ilaçlar), amiodaron, sotalol gibi sınıf III antiaritmikler (kalp ritmini düzenleyen ilaçlar), bepridil, sisaprid, sultoprid, tiyoridazin, , parenteral vinkamin, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin, , , beta-blokerler, , klonidin, , , , , , glukokortikoidler, , , , ve ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PAXİPRİD nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Doktorunuz başka şekilde önermemiş ise PAXİPRİD tableti aşağıdaki şekilde kullanınız:

Uygulama yolu ve metodu:

PAXİPRİD ağız yolu ile alınır. Aç veya tok karnına alınabilir. İlaç çiğnenmeden yutulmalıdır.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacı zamanında almayı unutmayınız.

Akut psikotik olaylar için, 400 mg/gün ve 800 mg/gün aralığındaki dozlar önerilmektedir. Özel vakalarda, günlük doz 1200 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

İdame tedavi, her birey için etkili en düşük doz ile yapılmalıdır.

Baskın negatif belirtiler ile karakterize olan hastalar için, 50 mg/gün ve 300 mg/gün aralığında oral dozlar önerilmektedir.

Doktorunuz doz ayarlamasını gerektiği şekilde yapacaktır.

Amisülpirid günde bir kez 300 mg’a kadar dozda uygulanabilir, daha yüksek dozlar günde iki kez uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Amisülpirid, 15 yaş altındaki çocuklardaki güvenliliği henüz saptanmadığından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Muhtemel kan basıncını düşürücü ve sakinleştirici etki riski nedeniyle dikkatli kullanmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz var ise, yetmezliğin şiddetine gore almanız gereken doz doktorunuz

tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde dozun azaltılması gerekmemektedir.

Eğer PAXİPRİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PAXİPRİD kullandıysanız:

PAXİPRİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz belirtileri, uyku hali, kalp atım hızında artış ve QT aralığında (kalbin atım ritmini belirleyen ölçeklerden biri) artıştır.

PAXİPRİD kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

PAXİPRİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu konuyla ilgili veri bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PAXİPRİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PAXİPRİD’ kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Nöbetler.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PAXİPRİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anormal karaciğer ve kan şekeri test bulguları
 • Akut distoni (boyun ve yüz kaslarında spazm)
 • Tardif diskinezi (dil ve/veya yüzde gerçekleşen ritmik ve istemsiz hareketler )
 • , ,
 • Hipotansiyon ve bradikardi (kalp ritminde yavaşlama)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • ,
 • , gerginlik
 • Ajitasyon
 • Uyku hali
 • Kabızlık,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı ve kusma,
 • Memeden süt gelmesi
 • Meme dokusunun büyümesi ve ağrısı
 • Kilo artışı

Bunlar PAXİPRİD’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PAXİPRİD’in saklanması

PAXİPRİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra PAXİPRİD’i kullanmayınız.

‘Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz PAXİPRİD’i kullanmayınız.’

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız PAXİPRİD’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:    Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. No.205 34394 Levent- İSTANBUL

Üretici:            Rivopharm SA

Via Cantonale 6928 Manno Lugano/ İsviçre

Bu kullanma talimatı 11.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Bir önceki yazımız olan INVEGA 6 mg KULLANMA TALİMATI başlıklı makalemizde Ani güçsüzlük, Ağız ve Baş ağrısı hakkında bilgiler verilmektedir.