Oferta film Tablet

Ticari Adı : Oferta 5mg film Tablet
: Oferta 7,5mg Film Tablet
: Oferta 10mg Film Tablet
Etkin Madde Adı : Olanzapin
Ticari Formu : 28 ve 56 film tablet içeren blister ambalajlarda
Endikasyonlar :
Oferta (Olanzapin), şizofreni tedavisinde endikedir.
Kullanım şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Genel doz: Oferta (Olanzapin) için önerilen başlangıç dozu, aç veya tok karnına günde bir defa 5-10 mg.dır. Birkaç gün içerisinde 10 mg/gün.lük hedef doza ulaşılır. Sonraki doz ayarlamaları, eğer endike ise, genellikle minimum 1 haftalık aralıklarla yapılmalıdır. Doz ayarlamaları gerektiğinde, 5 mg.lık doz artış ve azaltmalarının yapılması önerilir.

Klinik çalışmalarda, olanzapinin 10-15 mg/gün.lük doz aralığında, şizofrenide etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak, günde 10 mg.ın üzerindeki dozların, 10 mg/gün.lük dozdan daha etkili olduğu bildirilmemiştir. 10 mg/gün.lük hedef dozdan daha yüksek bir doza yapılan artış (15 mg/gün veya daha fazla) sadece klinik değerlendirme yapıldıktan sonra önerilmektedir. Günde 20 mg.ın üzerindeki dozların güvenilirliği klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir.

Özel popülasyonlarda doz: Zayıf, hipotansif reaksiyonlara eğilimi olan, olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktörün söz konusu olduğu (örn. 65 yaşın üzerindeki, sigara içmeyen kadın hastalar) ya da olanzapine farmakodinamik olarak daha duyarlı olan hastalar için önerilen başlangıç dozu 5 mg.dır. Endike olduğunda, bu hastalar için doz artışı dikkatle yapılmalıdır.

Çocuklar: 18 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.
Yaşlılar: 5 mg/gün.lük doz rutin kullanımda endike değildir ancak 65 yaş ve üzerindeki hastalarda tedavinin başlangıcında kullanılır.
Renal ve hepatik yetersizlik: Bu tip hastalarda tedaviye 5 mg/gün.lük dozla başlanmalıdır. Hepatik yetersizlikte (siroz, Child-Pugh derecesi A ve B) 5 mg/gün olan başlangıç dozu dikkatle arttırılmalıdır.

Sigara ve cinsiyet: Cinsiyete ve sigara kullanımına bağlı doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.
Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktör söz konusu olduğunda (kadınlar, yaşlılar, sigara içmeyenler) başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu tür hastalarda doz konservatif olarak yükseltilmelidir.

Ruhsat Sahibi İmal Yeri
Büyükdere Cad. 34398 Maslak . İSTANBUL
Çanta 34580 Silivri . İSTANBUL

Kaynak: www.sanovel.com.tr