Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 44.030 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar

Oferta film Tablet

Submitted by on Mart 28, 2009 – 8:44 am | 3.775 Kez Görüntülendi

Ticari Adı : 5mg film Tablet
: Oferta 7,5mg Film Tablet
: Oferta 10mg Film Tablet
Etkin Madde Adı :
Ticari Formu : 28 ve 56 film tablet içeren blister ambalajlarda
Endikasyonlar :
Oferta (Olanzapin), tedavisinde endikedir.
Kullanım şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Genel doz: Oferta (Olanzapin) için önerilen başlangıç dozu, aç veya tok karnına günde bir defa 5-10 mg.dır. Birkaç gün içerisinde 10 mg/gün.lük hedef doza ulaşılır. Sonraki doz ayarlamaları, eğer endike ise, genellikle minimum 1 haftalık aralıklarla yapılmalıdır. Doz ayarlamaları gerektiğinde, 5 mg.lık doz artış ve azaltmalarının yapılması önerilir.

Klinik çalışmalarda, olanzapinin 10-15 mg/gün.lük doz aralığında, şizofrenide etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak, günde 10 mg.ın üzerindeki dozların, 10 mg/gün.lük dozdan daha etkili olduğu bildirilmemiştir. 10 mg/gün.lük hedef dozdan daha yüksek bir doza yapılan artış (15 mg/gün veya daha fazla) sadece klinik değerlendirme yapıldıktan sonra önerilmektedir. Günde 20 mg.ın üzerindeki dozların güvenilirliği klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir.

Özel popülasyonlarda doz: Zayıf, hipotansif reaksiyonlara eğilimi olan, olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktörün söz konusu olduğu (örn. 65 yaşın üzerindeki, sigara içmeyen kadın hastalar) ya da olanzapine farmakodinamik olarak daha duyarlı olan hastalar için önerilen başlangıç dozu 5 mg.dır. Endike olduğunda, bu hastalar için doz artışı dikkatle yapılmalıdır.

Çocuklar: 18 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.
: 5 mg/gün.lük doz rutin kullanımda endike değildir ancak 65 yaş ve üzerindeki hastalarda tedavinin başlangıcında kullanılır.
ve : Bu tip hastalarda tedaviye 5 mg/gün.lük dozla başlanmalıdır. Hepatik yetersizlikte (siroz, Child-Pugh derecesi A ve B) 5 mg/gün olan başlangıç dozu dikkatle arttırılmalıdır.

Sigara ve cinsiyet: Cinsiyete ve sigara kullanımına bağlı doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.
Olanzapin metabolizmasını yavaşlatabilen birden fazla faktör söz konusu olduğunda (, yaşlılar, ) başlangıç dozunun düşük tutulması düşünülmelidir. Bu tür hastalarda doz konservatif olarak yükseltilmelidir.

Ruhsat Sahibi İmal Yeri
Büyükdere Cad. 34398 Maslak . İSTANBUL
Çanta 34580 Silivri . İSTANBUL

Kaynak: www.sanovel.com.tr

Bir önceki yazımız olan Largactil® 100 mg başlıklı makalemizde Ajitasyon durumları, alkol komaları ve Amenore hakkında bilgiler verilmektedir.