Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.643 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar

INVEGA 6 mg KULLANMA TALİMATI

Submitted by on Ocak 17, 2010 – 12:13 am | 18.206 Kez Görüntülendi

6 mg KULLANMA TALİMATI

INVEGA 6 mg uzatılmış salimli tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette 6 mg

Yardımcı maddeler: Polietilen oksit 200K, , , , (E321), polietilen oksit 7000K, kırmızı ferrik oksit (E172), hidroksietil selüloz, polietilen glikol 3350, selüloz asetat, hipromeloz, titanyum dioksit (E17Î), polietilen glikol 400, san ferrik oksit (E172), karnauba mumu, siyah demir oksit (El 72), propilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra teh-ar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.INVEGA nedir ve ne için kullanılır?

2.INVEGA kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

3.INVEGA nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.INVEGA ‘nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.INVEGA nedir ve ne için kullanılır?

INVEGA 6 mg Uzatılmış Salimli Tabletlerin her biri 6 mg paliperidon içerir.

INVEGA olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

INVEGA 28 ve 56 tabletlik formu ile kullanıma sunulmaktadır. INVEGA şizofreninin tedavisi için reçete edilmektedir.

2.INVEGA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INVEGA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer Paliperidon’a veya ÎNVEGA’nın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız) ya da gibi benzer bir ilaca karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

INVEGA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

§Sizde bunama varsa

§Bilinen kalp hastalığınız veya QT uzaması ile ilgili aile hikayeniz varsa

§Daha önce size yüksek ateş ve kas sertliği ile karakterize bir hastalık (Nöroleptik Malign Sendrom) veya dil veya yüzün anormal hareketleri ile karakterize bir hastalık

§(Tardif Diskinezi) teşhisi konmuş ise

§Şeker hastalığınız veya şeker hastalığına yatkınlığınız varsa

§Kalbinizle ilgili bir hastalığınız varsa veya sizi kan basıncınızın düşmesine eğilimli yapacak bir kalp hastalığı tedavisi alıyorsanız

§Nöbet geçirme hikayeniz varsa

§Yutma bozukluğunuz veya yemeğin dışkınıza geçmesini zorlaştıracak mide veya barsak bozukluğunuz varsa

§Şiddetli ishaliniz varsa

§Size Parkinson Hastalığı veya Lewy Cisimcikli Demans tanısı konmuş ise

§Böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İNVEGA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

INVEGA’yı yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. INVEGA kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse INVEGA kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız INVEGA kullanmayınız,çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçebilir.İlacın kullanımı zorunlu ise tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

INVEGA dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi azaltabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

INVEGA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

INVEGA 30 mg sodyum klorür içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ile birlikte kullanımı

Eğer:

Beyin üzerinde etkili ilaçlar (alkol dahil) alıyorsanız

QT aralığını uzatan ilaçlar alıyorsanız

Kan basıncını düşüren ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.INVEGA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz INVEGA ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet

almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

EğerINVEGA’yınasılalmanızgerektiğikonusunda emindeğilsenizmutlaka doktorunuza danışınız.

Genel olarak sabahlan 6 mg’lık bir tablet alınır, ancak doktorunuz dozu azaltabilir veya artırabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

INVEGA’yi sabahlankahvaltıile birlikte veyaaç karnına alabilirsiniz.Ancak INVEGA’yı her sabah aynı şekilde almaya dikkat ediniz.

INVEGA yi yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (Örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Bazen tablet kabuğu dışkıda görülebilir. Bu normal bir durumdur.

Doktorunuz INVEGA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yanda kesmeyiniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

INVEGA’nın18yaşınaltındakihastalardagüvenlilikveetkinliğiincelenmemiştir,

kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlan az alabileceğinden, böbrek fonksiyon durumuna göre doz ayarlaması gerekebilir.

INVEGA, inme için risk faktörleri olan demanslı yaşlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi > 50 ile <80 ml/dak arası) tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir kez 3 mg’dır. Doz klinik yanıt ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak artırılabilir. ®Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi > 30 ile <50

ml/dak arası) INVEGA’nın tavsiye edilen dozu günde bir kez 3 mg’dır. © Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi > 10 ile <30 ml/dak arası) INVEGA için tavsiye edilen başlangıç dozu iki günde bir 3 mg’dır. Bu doz yeniden klinik değerlendirme yapıldıktan sonra günde bir kez 3 mg’a yükseltilebilir. INVEGA, kreatinin klerensi 10 ml/dakika’mn altındaki hastalarda çalışamadığından, bu hastalarda kullanılması önerilmemektedir. Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. INVEGA ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışamadığından bu hastalarda kullanılırken dikkatli olunması önerilmektedir.

Eğer INVEGA ‘nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla INVEGA kullandıysanız:

INVEGA ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda sersemlik, uyuşukluk, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

INVEGA yi kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozdan sonraki gün bir sonraki dozunuzu alınız.

Eğer iki veya daha fazla doz almayı unutursanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

INVEGA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız. Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, INVEGA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa INVEGA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, ,

Nefes darlığı

Kaşıntı

Ciltte kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin INVEGA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp atışınızda değişiklikler; örneğin kalbinizde çarpıntı hissi, kalp hızında yavaşlama, kalp hızında değişiklik, kalp ritminde değişiklik, nabızda hızlanma

Tansiyonunuzda dengesizlik; örneğin düşük tansiyon

Kan akışında azalma

Ani güçsüzlük, yüz, kollar ve bacaklarda

Konuşurken geveleme

Görmede bulanıklık

Nöbetler (tutarıklar)

Havale

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kadınlarda süt veya sıvı salgılanması, aylık adet görmede düzensizlikler

Erkeklerde memelerde şişme,

Baş ağrısı, uyuşukluk, , ,

Enerji kaybı

Ayaktayken kan basıncının düşmesi, ayaktayken baş dönmesi hissi

Karın ağrısı

Ağız kuruluğu

Tükürük salgılanmasında artış

Hasta hissetme (kusma), titreme

Hareketlerde yavaşlama

Kaslarda sertlik veya spazm

İştah artışı, kilo alımı

Kâbuslar

Bacaklar ve vücudun diğer bölgelerinde şişme

Yüz ve vücutta kontrol edilemeyen hareketler

Ağrılı göz hareketleri

Bunlar INVEGA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.INVEGA’nın Saklanması

INVEGA ‘yi çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra INVEGA ‘yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz INVEGA’yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi;Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Kavacık

Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli PlazaNo:13 Kavacık-Beykoz/îstanbul

Üretici Firma;Alza Corporation 700 Eubanks Drive, Vacaville, CA, Amerika

Bu kullanma talimatı 31/12/2007 tarihinde onaylanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Leponex® 25 mg Tablet başlıklı makalemizde agranülositoz, amfetamin ve anoreksi hakkında bilgiler verilmektedir.