Fluanxol Depot

FLUANXOL DEPOT 20MG/ML 1 AMPUL
Sinir Sistemi, Nöroloji » Antipsikotik (Nöroleptik)

Prospektüs Bilgileri:
Draje :Flupentiksol dihidroklorür, 3mg Ampul :Flupentiksol, 20 mg/ml

Endikasyonları:
Düşünce bozukluğuyla birlikte apati, anerji, kendini geri çekme vakaları, paranoid delüzyonlar, şizofreni v.b. psikozlar ile halüsinasyonda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Akut alkol, barbitürat ve opiyat entoksikasyonları, komatöz durumları, eksite ve aşırı aktif vakalarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Hepatik hastalıklarla konvülsif ve kardiyovasküler hastalıklarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanılmamalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Oluşabilecek uyuşukluk nedeniyle araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Alkol, guanetidin, levodopa, metoklopramid, piperazin ve adrenerjik preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler:
Ekstrapiramidal semptomlar, uykusuzluk, karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselme ve bazı kardiyovasküler yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler:
Belirtilmemiştir.

Dozu Kullanma:
Ampul :Doz, bireyin tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır.Erişkinlerde her 2-4 haftada bir 20-40mg i.m. yolla uygulanır. Draje : Tedaviye düşük dozla başlanmalı ve optimal etki elde edilinceye kadar doz artırımı yapılmalıdır.Günlük doz 2×1-3 drajedir.İdame doz genellikle sabahları tek doz halinde uygulanabilir.Max. günlük doz 18 mg’dır.

Etken Maddesi: Flupentiksol
FLUANXOL DEPOT 20MG/ML 1 AMPUL İthal, Beşeri bir ilaçdır.