Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.626 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antipsikotik İlaçlar, Clopixol, ilaç, ilaçlar

Clopixol

Submitted by on Nisan 1, 2007 – 9:40 pm | 5.568 Kez Görüntülendi

Prospektüs Bilgileri
Tablet :Zuclopenthixol 2HCI,2-10-25 mg Damla:Zuclopenthixol 2HCI,20 mg/ml Acuphase Ampul:Zuclopenthixol acetate,50 mg/ml Depot Ampul:Zuclopenthixol deconoate,200 mg/ml

Endikasyonları:
, ve benzeri , , , , , , , saldırganlığın eşlik ettiği diğer psikozlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Akut alkol, barbitürat ve opiyat entoksikasyonları ile komatöz durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Konvulzif hastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerle ve laktasyonda kullanılmaz. Olutabilecek uyutukluk nedeniyle araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Santral sinir sistemi depresanları, antshipertansifler, nöroleptikler, levodopa, adrenerjikler, metoklopramid ve piperazinle birlikte kullanılmamalıdır. , , .

Yan Etkiler:
konstipasyon, taşikardi, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gibi yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler:
HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir. Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, ve rifampisinde gösterilmiştir ve , , ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir. Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir. Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler. Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir. • Alkolle etkileşim HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir. • Laboratuvar Testleri Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Dozu Kullanma:
Kullanılacak doz, vakanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanır.Küçük dozlarda başlanmalı ve hastanın verdiği cevaba göre en kısa zamanda optimal etkili doza çıkılmalıdır.Akut şizofreni ve diğer akut psikozlar, ciddi akut ajitasyon atakları ve manide; genellikle 10-50mg/gün dozda oral yoldan kullanılır.Orta şiddetli vakalarda, gerektiğinde günde 20mg’lık dozlarla arttırma yapılabilir veya her 2-3 günde bir 10-20mg’lık arttırmalarla günde 75mg veya daha yüksek düzeylere çıkılabilir.Kronik şizofreni veya diğer kronik psikozlarda, idame dozu oral 20-40mg/gün’dür.Oligofrenik vakalarda ajitasyon: tedavi oral 6-20mg/gün dozunda yapılır gerektiği hallerde de günde 25-40mg’a çıkılabilir.Yaşlılarda ajitasyon ve konfüzyon: tedavi tercihen günün geç saatlerinde oral yoldan verilmek üzere 2-6 mg/gün, gerekirse bu doz 10-20mg/güne çıkarılabilir.Preparatın ampul formu mani dahil akut psikozların başlangıç tedavisi ile kronik psikozların alevlenme dönemlerinde kullanılır.Akut psikozların başlangıç tedavisi ile kronik psikozların alevlenme döneminde kullanılacak ampulün doz aralığı normalde 50-150mg’dır.Enjeksiyonlar i.m yolla yapılır ve 2-3 günde bir tekrarlanır.

Etken Maddesi:
CLOPIXOL DEPOT 200 MG 1 AMPUL İthal, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan RISPERDAL ( Risperidone ) başlıklı makalemizde abnormal vision, Autistic Disorder ve Bipolar Mania hakkında bilgiler verilmektedir.