Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Abilify, Antipsikotik İlaçlar, ilaç

Abilify

Submitted by on Kasım 4, 2007 – 12:15 pm 4 Comments | 16.984 Kez Görüntülendi

10 MG 28 TABLET
Nöropsikiyatrik — Şizofreni ve akut manik atakların kısa dönemli tedavisi

Prospektüs Bilgileri:
, 10-15-30 mg.

Endikasyonları:
Akut Şizofreni epizodlar

Kontrendikasyonları:
Enapril’e karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Aşağıdaki tıbbi sorunların varlığı durumunda Enapril çok dikkatli kullanılmalıdır. -Otoimmün hastalıklar, özellikle sistemik Lupus eritematozus (nötropeni veya agranülositoz riski artar), -Kemik iliği depresyonu, -Serebrovasküler yetmezlik, -Diabetes mellitus (hiperkalemi riski), -Hiperkalemi, -Renal arter stenozu; bilateral veya soliter böbrekte (BUN, kreatinin yükselmesi), -Renal fonksiyon bozukluğu (hiperkalemi riski artar, enalaprilat retansiyonu oluşur), -Sodyum kısıtlaması veya diyaliz uygulanan hastalar (hipotansiyon riski), -Primer karaciğer hastalıkları, -Aort ve mitral stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati, -Primer hiperaldosteronizm, -Böbrek transplantasyonu sonrası, -Çok ender olarak ilk kullanımdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. -Kan basınçları normal veya normalin alt sınırında seyreden konjestif kalp yetmezlikli hastalarda Enapril tedavisi kan basıncını daha da düşürebilir. -Böbrek yetmezliğinde ilacın doz veya kullanım sıklığının azaltılması gerekir. -Diüretiklerle kombine tedavi sırasında böbrek fonksiyonu normal bile olsa bazen BUN ve kreatinin yükselebilir. -Nadiren anjionörotik ödem ve fetal dispne ile karakterize larinks ödemine neden olduğu bildirilmiştir. Böyle durumlarda tedavi derhal kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Kullanımı: Hayvan deneylerinde fetal toksik etki saptandığından gebelikte kullanımı önerilmez.Genel kural olarak ACE inhibitörleri ile tedavi sırasında emzirmekten sakınılmalıdır. ACE inhibitörleri plasentadan geçtiği için,fetusun kan basıncını düzenleyen mekanizmaları bozabileceği düşünülebilir. İkinci ve üçüncü trimesterdeki kullanımı sonrası yeni doğanlarda oligohidraminos, hipotansiyon, oligüri, anüri vakaları ve kafatası kemikleşmesinde bozukluklar bildirilmiştir. Bu dönem içinde kullanımı prematüre ve düşük kilolu doğumlara yol açabilir. Bu nedenle tüm ACE inhibitörleri gibi Enalapril maleat gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım emniyeti ve etkinliği henüz saptanmamıştır.

Yan Etkiler:
Enapril genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olup tedavinin kesilmesini gerektirmez. En sık görülen yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Nadir olarak aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir; Kardiyovasküler sistem: Senkop, ortostatik hipotansiyon, çarpıntı, gögüs ağrısı. Santral sinir sistemi:Uykusuzluk, parestezi, somnolans. Gastrointestinal sistem:Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare. Diğer; dispne, öksürük, anjioödem, pruritus, raş, hiperhidroz; BUN ve kreatininde geçici yükselmeler ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle sıvı kaybı ve renovasküler hipertansiyonu olan hastalarda görülür. Serum potasyum seviyelerinde minimal bir yükselmeye yol açabilir. Hemoglobin ve hematokritte minimal düşme, karaciğer enzimlerinde minimal yükselme ve çok nadir olarak lökopeni görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği nedeni ile Enapril alan hastaların %1’inde proteinüri saptanmıştır.

Etkileşimler:
Nonsteroidal antienflamatuar analjezikler (özellikle indometazin), ve etkisini antagonize edebilirler Potasyum tutucu diüretiklerle (amilorid, spironolakton, triamteren gibi) kullanılmamalıdır. Kemik iliği depresanları nötropeni riskini arttırır.Diüretikler ve renin salınımına yol açan ajanlarla kullanılması kan basıncında aşırı düşmeye yol açabilir.Enapril alkolün etkisini artırabilir.Allopurinol nötropeni riskini artırabilir. Lityum tuzlarının serum konsantrasyonu artabilir. Diyetle fazla tuzlu verilmesi etkiyi azaltabilir.

Dozu Kullanma:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği taktirde; Enapril Tablet yemeklerle beraber, aç veya tok karına alınabilir. Ortalama erişkin dozu: 1.Antihipertansif tedavide: Başlangıç dozu;günde tek doz halinde 5 mg’dır.Doz, 1-2 hafta sonra alınan yanıta göre ayarlanır.İdame dozu; genellikle günde 10 ile 40 mg olup, 1 veya 2 defada verilir. Kan basıncı tek başına Enapril ile kontrol edilemiyorsa bir diüretik eklenebilir. Daha önceden diüretik tedavisi uygulanan hastalarda ve böbrek yetmezliği vakalarında (glomerüler filitrasyon oranının 30 ml/dak’nın altında olduğu vakalar) tedaviye 2.5 mg ile başlanmalıdır. Mümkün olan vakalarda diüretik, Enapril tedavisine başlamadan 2-3 gün önce kesilmelidir. 2.Konjestif kalp yetmezliğinde : Başlangıç dozu;Günde 2.5 mg’dır. Doz 1-2 hafta sonra,alınan klinik yanıta göre ayarlanır.İdame dozu:Günde 10 ila 40 mg arasında olup 1 veya 2 defada verilir. 3.Renovasküler hipertansiyonda; Bu hastalarda,arter basıncı ve böbrek fonksiyonları ACE inhibisyonuna karşı özel bir duyarlılık gösterirler.Bu nedenle tedaviye düşük dozla (5 mg/gün) başlanır ve alınan yanıta göre doz ayarlanır.Genellikle günde 20 mg yeterli olmaktadır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda doz ayarı; böbrek fonksiyonu normal ve kreatinin klerensi 80’in (ml/dk) üstünde olan hastalarda başlangıç dozu 5 mg/gün , böbrek fonksiyonunda hafif azalmanın söz konusu olduğu kreatinin klerensinin 30(ml/dk)’dan fazla 80’den düşük olduğu serum kreatinin değerinin 3(mg %) ‘den az olduğu vakalarda başlangıç dozu 5 mg/gün , orta şiddetli yetmezlik vakalarında, kreatinin klerensinin 30(ml/dk) veya daha düşük olduğu, serum kreatinin değerinin 3(mg %) ‘den yüksek olduğunda başlangıç dozu 2.5 mg/gün . Hemodializ hastalarında, dializ günlerinde başlangıç dozu 2.5 mg/ gün dozunda verilmelidir. Not: Geriatrik hastaların ortalama erişkin dozuna karşın duyarlıkları azalmış veya artmış olabilir AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ : Aşırı doz kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. Ancak en sık görülebilecek bulgu geçici veya tedavi gerektirecek ölçüde bir hipotansiyondur. Gerekirse i.v. yoldan sıvı verilmelidir. Enalapril maleat dializle vücuttan uzaklaştırılabilir.

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

ABILIFY 30 MG 28 TABLET
ABILIFY 15 MG 28 TABLET

Etken Maddesi
Aripiprazol

ABILIFY 10 MG 28 TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Cedrina başlıklı makalemizde antiaritmikler, arsenik trioksit ve Cedrina hakkında bilgiler verilmektedir.

4 Comments »

 • nazli dedi ki:

  abilify 3 mg olarak (eskiden en kucuk doz 5 ti simdi 2 mg var o yuzden 3 mg alinabiliyor) bipolar I bozukluk icin kullaniyorum. deluzyonlarimi tamemen durdurdu. 3 ay 3 mg kullandim simdi doktorum 2 mg a dustu, yavas yavas dozu azaltip tamamen birakacagimi umuyorum. bana cok iyi geldi ama sakin doktorunuza sormadan kullanmayin kendiliginen alinacak bir ilac degil biz bu ilaci bulana kadar bana risperdal rexapin depakin kullandirdilar o yuzden bu tip ilaclarda hangisini kullanmaniz gerektirdigini ancak doktor bulur. abilify dan tek sikayetim bazi zamanlarda yuzumde titreme yapti. bu da sadece heyecanlandigim zamanlarda oluyordu eskiden boyle bir sikayetim yoktu. bunun disinda yan etkisini gormedim. herkese acil sifalar.

 • hüseyin dedi ki:

  6 aydır abılıfyi kullanıyorum fakat paranoyoma iyi gelmedi sinirimi aldı.bi sorum olucak abilıfy ve rixper gibi antipisikotik ilaçlar böbrek yemezliğine neden olabilir mi?

 • MEHMET KALIN dedi ki:

  abilify 30 doz günlük kullanımın karaciger yaglanmasına etkileri nedir iki ayda 1. redecen 2.dwereceye ciktı

 • tugba dedi ki:

  abılıfy ı 6 aydır kullanıyorum ama hıc bır fayda goremedım yenı bır ılac cıkmasını beklıyorum anlama ve duyma hıslerımı kaybettım yenı hap cıkıcakmı bunu merak edıyorum benım e-postama yanıtlarsanız cevabını cok sevınırımm…