Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.595 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antiepileptik İlaçlar, ilaç

Nepitin 600-800 mg Çentikli Film Tablet

Submitted by on Ekim 2, 2011 – 11:44 pm | 22.296 Kez Görüntülendi

Çentikli Film Tablet

® 600-800 mg Çentikli Film Tablet: Her bir çentikli film tablet, 600 mg ya da 800 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Gabapentin, bir nörotransmiter olan ’ya (gama-aminobütirik asit) yapısal olarak benzemektedir, ancak etki mekanizması sinapsı ile etkileşen diğer maddelerinkinden farklıdır. Gabapentin ile yapılan çalışmalar, yeni bir peptid bağlanma bölgesinin antiepileptik etki ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.

ENDİKASYONLARI:
Epilepsi: Sekonder nöbetlerin eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu erişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır. Sekonder konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ek tedavisinde kullanılır.

: , ve spinal kord hasarı sonrası gelişen tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLAR:
Gabapentine (etkin madde) veya içeriğindeki yardımcı maddelerin herhangi birisine aşırı duyarlılığı olan kişilerde, akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
Gabapentinin birdenbire kesilmesi nöbet sayısında artış riskini yükseltebilir, doz azaltılması, kesilmesi ya da alternatif bir antikonvülsan ile değiştirilmesi en az bir haftaya yayılarak, kademeli olarak yapılmalıdır. Tedavi sırasında hemorajik pankreatitler bildirilmiştir, bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri (persistan üst karın şikayetleri, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda doz ayarlanmalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Anne sütü ile beslenen çocuklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve etkileme ihtimali bertaraf edilemez. İlacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin ya da ilacın alımının sona erdirilmesine karar verilmelidir. Araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir.

YAN ETKİLER:
Tedavi sırasında en sık görülen yan etkiler , , , , ve görme bozukluklarıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Gabapentinin aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerle birlikte kullanılması, biyoyararlanımını yaklaşık %24 oranında azaltmaktadır. Gabapentinin, aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerin alımından yaklaşık iki saat sonra alınması önerilmektedir. Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentin’in renal atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Alkol ile birlikte alınmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Nepitin® oral kullanım içindir, yemeklerle birlikte ya da yiyeceklerden bağımsız olarak çiğnenmeden bir miktar su ile yutulmalıdır.

Epilepsi de kullanımı: 12 yaş üstü hastaların tedavisinde monoterapi ya da ek tedavi: Nepitin®’in etkin dozu, üçe bölünmüş doz şeklinde alınan 900–3600 mg/gün’dür.
3–12 yaş arasındaki çocuklarda ek tedavi: Başlangıç dozu, üç bölünmüş doz halinde günde 10–15 mg/kg’dır. Takribi 3 gün içinde doz artışı yapılarak etkin doza ulaşılabilir.
5 yaş ve üzeri hastalarda gabapentinin etkin dozu üç bölünmüş doz şeklinde günde 25–35 mg/kg’dır. 3 ve 4 yaşındaki çocuk hastalarda etkin doz, üç bölünmüş doz olarak günde 40 mg/kg’dır. Alınan dozlar arasındaki zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.
Nöropatik ağrıda kullanımı: Yetişkinlerde başlangıç dozu günde üç eşit doza bölünerek uygulanan 900 mg’dır. Gerekli olduğu durumlarda doz maksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

DOZ AŞIMI:
Günde 49 gr’a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit edici toksisite gözlenmemiştir. Aşırı doz belirtileri; baş dönmesi, , , , ve hafif ishaldir. Bütün hastalar destekleyici bakım ile tamamen iyileşmişlerdir. Gabapentin, plazmadan hemodiyaliz yoluyla tamamen uzaklaştırılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Nepitin® 600 mg ve 800 mg çentikli 50 film tablet, Al/PVC blister ambalajlarda.

PERAKENDE SATIŞ FİYATI:
(KDV dahil Mart 2011) Nepitin® 600 mg çentikli 50 film tablet: 42,12 TL, Nepitin® 800 mg çentikli 50 film tablet: 54,95 TL.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ:
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4 34418 Oto Sanayi – 4. Levent/İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NO:
24.06.2010 – 225/50. Reçete ile satılır.
Tel: 0212 316 78 00.
Daha fazla bilgi için firmamıza başvurunuz.
www.aliraif.com.tr

Bir önceki yazımız olan TOPAMAX® FİLM TABLET 25 mg başlıklı makalemizde agresif reaksiyonlar, agressif reaksiyon ve davranışlar ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.