Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.627 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar

Vodelax 20mg Film Tablet

Submitted by on Mart 27, 2009 – 2:58 pm One Comment | 5.824 Kez Görüntülendi

Ticari Ad : 20mg Film Tablet
Etkin Madde :
Ticari Formu : Vodelax 20 mg, 28 ve 56 Film Tablet
: Vodelax 40 mg, 28 ve 56 Film Tablet

Endikasyonlar :
-Depresyon tedavisi ve potansiyel relaps/reküranslara karşı idame tedavisinde,
-Agorafobili veya agorafobisiz tedavisinde ve
-Obsesif Kompulsif Bozukluk () tedavisinde endikedir.

Kullanım şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Günde tek doz olarak, aç veya tok karna herhangi bir saatte alınır.
Depresyon tedavisi: 20 mg sitalopram, günde bir defa, oral yolla uygulanır. Hasta cevabına ve depresyonun ciddiyetine ba1lı olarak uygulanabilecek maksimum günlük doz 60 mg.dır. Ancak, hiçbir çalışma 60 mg/gün.lük dozun 40 mg/gün.lük doza üstünlük sa1ladı1ını göstermemiştir.

Tedavi süresi: Antidepresif etki genellikle 2-4 haftada yerleşir. Antidepresanlarla tedavi semptomatiktir, bu nedenle potansiyel relapslara karşı yeterli idame sağlamak için en az 6 aylık veya daha uzun süreli tedavi gerekir. () olan hastalarda, yeni atakların önlenmesi için, idame tedavisi birkaç yıl sürdürülmelidir.

Panik bozukluk tedavisi: Dozun günde 20 mg.a yükseltilmesinden önce, ilk hafta günde 10 mg tek oral doz önerilir. Hasta cevabına göre doz günde maksimum 60 mg.a kadar yükseltilebilir.

Tedavi süresi: Sitalopramın panik bozukluk tedavisinde maksimum etkinli1i yaklaşık 3 ay içinde sa1lanır ve tedaviye devam edildi1i sürece bu cevap muhafaza edilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi: Önerilen günlük başlangıç dozu 20 mg.dır. Klinik değerlendirme sonrası gerekli görülmesi halinde günlük doz 20.şer mg.lık bölümler halinde artırılarak 60 mg.a yükseltilebilir.

Tedavi süresi: Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde etki 2-4 haftada başlayıp, iyileşme zaman içinde görülür.

Yaşlılarda kullanımı : Önerilen günlük doz 20 mg.dır. Hastanın bireysel cevabına göre doz en fazla 40 mg.a kadar çıkarılabilir.

Çocuklarda kullanımı : Sitalopramın bu popülasyonda kullanımının emniyeti ve etkinliği kanıtlanmamış olduğu için kullanılması önerilmez.

Renal fonksiyon bozukluğu: Hafif ve orta derecede renal bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Şiddetli renal yetmezlik (kreatin klerensi <20 ml/dak) durumunda kullanılmasıyla ilgili bilgi mevcut değildir.
Hepatik fonksiyon bozukluğu: Karaci1er fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günlük doz 30 mg.ı aşmamalıdır.

Ruhsat Sahibi Büyükdere Cad. 34398 Maslak . İSTANBUL
İmal Yeri Çanta 34580 Silivri . İSTANBUL

Kaynak: www.sanovel.com.tr

Bir önceki yazımız olan OPRİDON® Film Tablet başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

One Comment »

  • necla baran dedi ki:

    ben de panık atak var doktora gıttım ben de ılac alma korkusu var verdıgı ılac vodelax 20 mg 28 tablet kullansam mı acaba ama ılac propektüsü benı korkuttu