VALDOXAN 25 mg film kaplı tablet

VALDOXAN 25 mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 25 mg Agomelatin.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, povidon, sodyum nişasta glikolat, stearik asit, magnezyum stearat, silika kolloidal anhidre, laktoz monohidrat, hipromelloz, gliserol, makrogol 6000, sarı demir oksit (E172) ve titanyum dioksit (E171). Mavi baskı mürekkebi: propilen glikol ve indigotin (E132) aluminyum lak içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

– Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

– Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

– Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

– Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

– Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.VALDOXAN nedir ve ne için kullanılır?

2.VALDOXAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.VALDOXAN nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.VALDOXAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.VALDOXAN nedir ve ne için kullanılır?

VALDOXAN tablet, çubuk şeklinde, turuncu sarı renkte ve bir tarafında mavi “şirket logosu” baskılıdır.

VALDOXAN tabletlerin herbiri 25 mg agomelatin içerir.

VALDOXAN tabletler, 28 tabletten oluşan takvimli blister ambalajda bulunmaktadır.

VALDOXAN depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresan ilaçlar) grubuna aittir ve depresyon tedaviniz için reçetelenmiştir.

Depresyon, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde sürekliliği olan bir ruh hali bozukluğudur. Depresyon belirtileri bir kişiden diğerine değişkenlik gösterir. Ancak genel belirtileri arasında ilgi ve haz kaybı, çökkün duygudurum, enerji kaybı, uyku, iştah ve cinsel sorunlar, değersizlik hissi, yersiz pişmanlık ve suçluluk duyguları, karamsarlık, çaresizlik ve dikkat sorunları vardır.

2.VALDOXAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VALDOXAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

-Etkin madde agomelatine veya VALDOXAN’ın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığınız varsa (allerjik),

-Fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaç) veya siprofloksasin (antibiyotik) kullanıyorsanız,

-Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

VALDOXAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edenler tarafından yakından izlenmesi gereklidir.

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Eğer:

-Daha önce veya yakın zamanda manik belirtileriniz olmuşsa, (yükselen anormal heyecan veya şiddetli duygu durum değişiklikleri ile karakterize dönem) bu ilacı kullanmadan veya ilaca devam etmeden önce doktorunuza danışınız (bakınız bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?),

-Obesite veya fazla kilolarınız varsa doktorunuza danışınız,

-Karaciğer üzerinde etkisi olan ilaç kullanıyorsanız bu ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi almalısınız. VALDOXAN tedavisinde bazı hastaların karaciğer enzim seviyelerinde artış olabilir. Tedavinin başlangıcında ve tedavi süresince düzenli olarak karaciğerinizin düzgün çalıştığını kontrol etmek için doktorunuz laboratuvar testleri yapacaktır. Bu test sonuçlarına göre VALDOXAN kullanmaya devam edip etmeyeceğinize karar verilecektir (bakınız bölüm 3: “VALDOXAN nasıl kullanılır),

-Böbrek hastasıysanız doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda VALDOXAN’ı güvenle kullanıp kullanamayacağınız belirlenecektir.

-Bunama (demans) hastalığınız varsa doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda VALDOXANı kullanmanızın güvenli olup olmayacağını belirleyecektir.

VALDOXAN çocuklar ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi:

Depresyon, kişide intihar düşüncesi, intihar davranışı ve kendine zarar vermede artış riski ile ilişkilendirilmiştir. Tüm depresyon ilaçlarında olduğu gibi, iyileşme ancak birkaç hafta süren tedavi ile elde edilebilir. Bu süreç içinde depresyon belirtileri devam edebilir.

Aşağıdaki durumlarda intiharı düşünme olasılığı artabilir:

-daha önce kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme gibi düşünceleriniz olmuşsa,

-genç bir yetişkinseniz. Yapılan klinik çalışmalar psikiyatrik sorunları olan genç yetişkinlerde (25 yaşdan küçük) intihar eyleminin daha fazla olduğunu kanıtlamıştır. Sizi rahatsız eden endişeleriniz veya düşünceleriniz varsa hemen doktorunuza bilgi veriniz.

Depresyonda olduğunuzu ailenize veya yakın bir arkadaşınıza söyleyip onlara bu kullanma talimatını okutmanız yararlı olabilir. Depresyonunuzun kötüleşip kötüleşmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikleri onların gözlemlemesini isteyebilirsiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VALDOXAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VALDOXAN’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

VALDOXAN ile tedavi görürken alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VALDOXAN ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) hemen doktorunuza danışınız. Yapılan çalışmalar, bu ilacın gebelik, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili doğrudan ya da dolaylı zararlı etkileri olduğunu göstermemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

VALDOXAN’ın süt emen bebekler üzerindeki etkisi incelenmemiştir. VALDOXAN kullanıyorsanız, emzirmeyi bırakmanız gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmanızı etkileyebilecek baş dönmesi veya uyuklama gibi şikayetleriniz olabilir. Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmadan önce reflekslerinizin normal olduğundan emin olunuz.

VALDOXAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç 61.84 mg laktoz monohidrat içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız veya alerjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Güçlü CYP1A2 inhibitör ilaçları (fluvoksamin, siprofloksasin gibi) ile kullanılmaz. Eğer fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya siprofloksasin (antibiyotik) kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz ve bu ilaçlarla birlikte VALDOXAN’ı kullanmayınız.

Östrojen, propranolol, grepafloksasin ve enoksasin gibi orta etkili CYP1A2 inhibitörleri VALDOXAN’ın etkisini artırmaktadır. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VALDOXAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VALDOXAN’ın önerilen dozu yatmadan önce bir tablettir (25 mg). Bazı durumlarda, doktorunuz tarafından reçete edildiği zaman, doz yatmadan önce iki tablete (50 mg) yükseltilebilir.

VALDOXAN, tedavinin ikinci haftasından itibaren depresyonlu hastaların çoğunda bu semptomlar üzerinde etki etmeye başlar. Kendinizi iyi hissetseniz bile depresyon belirtilerinin tekrarlamaması için doktorunuz VALDOXAN ile tedaviye devam etmenizi önerebilir.

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

VALDOXAN ağız yolu ile kullanım içindir.

Tabletleri yeterli miktarda su ile çiğnemeden yutunuz.

VALDOXAN yiyecek ile veya tek başına alınabilir.

VALDOXAN ile tedavi görürken alkol alınmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu hasta gruplarında VALDOXAN’ın etkililiği ve güvenliliği incelenmediği için, çocuklar ve gençlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel değerlendirme sonucunda VALDOXAN’ı güvenle kullanıp kullanamayacağınız belirlenecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Tedavinin başlangıcında ve tedavi süresince 6., 12, ve 24. haftalarda karaciğerinizin düzgün çalıştığını kontrol etmek için doktorunuz laboratuvar testleri yapacaktır. Daha sonra, doktorunuz gerek duyuyorsa testler devam edecektir.

Karaciğer yetmezliğiniz varsa VALDOXAN’ı kullanmayınız.

Eğer VALDOXAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VALDOXAN kullandıysanız:

VALDOXAN ile doz aşımı vakaları sınırlıdır, ancak rapor edilen bazı vakalarda üst karın bölgesinde sancı, uyuklama, bitkinlik, ajitasyon (taşkınlık/huzursuzluk), endişe, gerginlik, baş dönmesi, morarma ve kırıklık bildirilmiştir.

VALDOXAN’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VALDOXAN’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz. Tabletleri içeren blisterin üzerinde basılı olan takvim, VALDOXAN tabletini en son ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.

VALDOXAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VALDOXAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın: baş dönmesi, ani uyku bastırması, uykusuzluk, migren, baş ağrısı, bulantı, ishal, kabızlık, üst karın bölgesinde ağrı, aşırı terleme, sırt ağrısı, yorgunluk, endişe (anksiyete), kandaki karaciğer işlevlerinde artış.

Yaygın olmayan: Parmak veya ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma (parestezi), bulanık görme ve egzema.

Seyrek: Ciltte yaygın kızarıklık veya döküntü (eritematöz döküntü), sarılık (hepatit).

Bilinmiyor: İntihar düşünceleri veya davranışları, mani/hipomani (bakınız bölüm 2. VALDOXAN’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız), taşkınlık/heyecanlılık (ajitasyon), asabiyet (iritabil), huzursuzluk ve kaşıntı (prurit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

VALDOXAN’ın saklanması

VALDOXAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VALDOXAN’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VALDOXAN’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile,

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., Beybi Giz Kule,

Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23-24,

34398 Maslak, İstanbul,

Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretim yeri: Servier (Ireland) Industries

Arklow , Co. Wicklow

İRLANDA

Bu kullanma talimatı 18.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.