Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Antidepresan İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Triptilin

Triptilin (Generic name – Amitriptyline)

Submitted by on Nisan 11, 2007 – 2:04 pm | 16.448 Kez Görüntülendi

25 MG 40 TABLET

ve

Prospektüs Bilgileri:
25mg Amitriptilin hcl Film tablet 1
10mg Amitriptilin hcl Film tablet 1

Endikasyonları:
Triptilin gerek endojen gerekse eksojen tabiatta psikoz yada nevrozların belirtisi olan depresyonda başarı ile kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Glokomda ve idrar tutukluğunda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Hayvan deneylerinde fetal malformasyona yol açmadığı gösterilmiş isede klinik denemeler sınırlı olsuğundan gebelerde tavsiye edilmez. Diğer ilaçların etkisini potansiyalize eden MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır. Ancak bu kesildikten bir hafta sonra tedaviye ihtiyatla başlanmalı doz tedricen arttırılmalıdır. Ağı depresyonlar da, hastalığın icadı olarak intihar ihtimali olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve bu gibi hastalar tam bir iyileşme olana kadar yakından izlenmelidir.

Yan Etkiler:
Genellikle hafif olduğundan Triptiline iyi tahamül edilir. Bazı hastalarda uyuklama görülsede aşikar anksietesi olan hastalarda nadirdir. Uyuklama tedaviye ndevam edildiğinde birkaç gün içinde kaybolabilir. Ayrıca baş dönmesi, bulantı, taharrüşiyet, hipotansiyon, ince tremor, haisizlik, asabiyet, baş ağrısı, mide yanması, terleme, etrafta uyşukluk, antikolinerjik agtivitesine bağlı olarak taşikardi, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar tutuklığu, kabızlık bildirilmiştir. Diğer antidepresifler gibi latent bir şizofreninin alevlenmesine yol açabilir.

Etkileşimler:
Canlı vürüs aşılarının immunglobulin uygulamasından ve kan transfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeni ile, böyle uygulamalardan sonra en az 6 hafta süreyle aşı uygulanmamalıdır. Benzer şekilde kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşı uygulamasından sonra iki hafta süreyle immunglobulin uygulanmamalıdır.

Dozu Kullanma:
Başlangıç tedavisi tedaviye günde üç defa 25mg ile başlanır. Gerekirse doz arttırır. Günlük total dozun 150mg geçmesi enderdir. Yaşlı kimselerde ve gençlerde daha küçük dozlarda tedavi sağlanır. Hastanede yatan hastaların küçük bir yüzdesinde memnuniyet verici cevap almak için 300mg kadar çıkmak gerekebilir. Triptili’nin trankilinas etkisi derhal görülür. Antidepresif etkisi ise 3-4 gün içinde başlar elverişli bir cevap 30 gün gecikebilir.

Etken Maddesi: Amitriptilin HCL
TRIPTILIN 25 MG 40 TABLET Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Antidepresan ve Antimanik İlaçlar başlıklı makalemizde Antidepresan, Antidepresan İlaçlar ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.