Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, ilaç, Tolvon

Tolvon

Submitted by on Nisan 4, 2007 – 7:55 pm | 10.423 Kez Görüntülendi

30 MG 14 TABLET
Nöropsikiyatrik »

Prospektüs Bilgileri:
10mg Mianserin hcl Tablet / 30mg Mianserin hcl Tablet

Endikasyonları:
Özellikle sedatif etkinin de gerektiği depresyonda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Manide kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Klinik düzelme gerçekleştikten sonra tedaviyi birkaç ay daha sürdürmek gerekir. Gebelerde ve laktasyonda kesin gerekli görülmedikçe kullanılmaz. Sarılık ya da konvülsiyon belirtilerinde tedavi bırakılmalıdır. Ateş, baş ağrısı, stomatit veya diğer enfeksiyon belirtilerinde kan analizleri yapılmalıdır. Diyabet kardiyak renal ve hepatik yetmezlikler, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisinde dikkatle kullanılmalıdır. Bipolar depresif hastalığı olan duyarlı hastalarda uyarıldığında tedavi kesilmelidir. Oluşabilecek sedatif etkiden dolayı motorlu araç vb. kullananlarla yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır. Tedavi sırasında antihipertansif kullanan hastaların kan basıncı dikkatle izlenmelidir. Alkol ve MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmaz.

Yan Etkiler:
, , hipomani, , , , ve gibi yan etkiler görülebilir.

Etkileşimler:
Akut ve kronik magnezyum ve alüminyum hidroksit kullanımının Tolmetin biyoyararlığını ve farmakokinetiğinde anlamlı bir değişme yapmadığı tespit edilmiştir. Tolmetin altın tuzları ile birlikte kullanıldığında daha fazla, kortikosteroidlerle birlikte ise daha az olmak üzere ilave tedavi etkisi sağlar. Salisilatlarla kombinasyonu fazla bir fayda sağlamaz. İstenmeyen etki riskini arttırır.n ne de hipoglisemik ajanların klinik etkisinde değişme olmaz. Tolmetin in vitro warfarin’in plazma proteinine bağlanmasını etkilemez ve normalde protrombin zamanını etkilemez. Bununla beraber klinikte birlikte kullanıldığında protrombin zamanını etkilemez. Bununla beraber klinikte birlikte kullanıldığında protrombin ve kanama zamanının arttığı bildirildiğinden antikoagülanlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gıdalarla kontrollü tek doz çalışmasında Tolmetin’in süt ile birlikte verilmesinin zirve plazma seviyesini etkilemediği fakat total Tolmetin biyoyararlığını %16 azalttığı tespit edilmiştir. Tolmetin yemekten hemen sonra alınınca plazmada zirve seviyesi %50 total biyoyararlığı %16 azaltmaktadır.

Dozu Kullanma:
Erişkinlerde başlangıçda 30-40mg/gün dozda, gece yatarken tek doz halinde veya gündüzleri bir kaç bölümde kullanılır. İdame dozu 30-90mg’dır Yaşlılarda, günlük doz 30mg’dır. Geceleri uygulanan tek doz 60 mg~l aymamalldlr.

Etken Maddesi:
TOLVON 30 MG 14 TABLET Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Bir önceki yazımız olan Edronax başlıklı makalemizde Antidepresan, ağız kuruluğu ve Depresyonun akut tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.