Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.606 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Anksiyolitik İlaçlar, antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

Sitela 10-20 mg film tablet

Submitted by on Ekim 22, 2016 – 7:24 pm | 2.815 Kez Görüntülendi

Sitela 10-20 mg film tablet

Sitela 10 mg film tablet, 28 tablet

Sitela 20 mg film tablet, 28 tablet

BİLEŞİMİ: Her film tablet etken madde olarak 10 mg ve 20 mg (oksalat olarak) ayrıca yardımcı madde , , , , ve film kaplama olarak hidroksipropilmetil selüloz, , içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Essitalopram, () olarak adlandırılan bir grubuna dâhildir.

ENDİKASYONLARI: , , (), yaygın bozukluğu, () tedavilerinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI: Essitaloprama veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Essitalopramın ’ler ve reversibl, ile beraber kullanımı kontrendikedir. Essitalopram QT uzaması olduğu bilinen hastalarda ya da konjenital uzun QT sendromu olan hastalarda kontrendikedir. Essitalopramın QT aralığını uzattığı bilinen diğer tıbbi ürünlerle kullanımı kontrendikedir. ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

UYARI / ÖNLEMLER: Essitalopram çocuklar ve 18 yaşın altındaki adolesanların tedavisinde kullanılmamalıdır.

Eğer hasta nöbet geçirirse veya daha önce epilepsi tanısı olan hastalarda nöbet sıklığında artış varsa, essitalopram kesilmelidir. Stabil olmayan epilepsili hastalara verilmemelidir. Diyabetli hastalarda tedavisi glisemik kontrolü değiştirebilir. ’dir. Essitalopram kesinlikle gerekli değilse ve risk/yarar oranı dikkatle değerlendirilmeden hamilelerde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Yaygın olarak, iştah azalması, , , anksiyete, , ; , , , , , , , , , , ağız kuruluğu, , , , , görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: MAO inhibitörleri kullanımı ile beraber SSRI kullanan bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir. Essitalopramın non-selektif irreversibl MAOI’ler ve reversibl, selektif MAO-A inhibitörü ile beraber kullanımı kontrendikedir. ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Essitalopram metabolizması genellikle CYP2C19 ile gerçekleşir. CYP3A4 ve CYP2D6 da bir dereceye kadar metabolizmaya katkıda bulunur. Esas metabolit olan demetillenmiş essitalopramın (S-DCT) metabolize olmasının ise kısmen CYP2D6 tarafından katalize edildiği düşünülmektedir. Bu enzimlerle metabolize olan ilaçlarla beraber kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Majör depresif durumlarda, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğunda, sosyal anksiyete bozukluğunda, yaygın anksiyete bozukluğunda, obsesif kompulsif bozuklukta günde bir kez 10 mg olarak başlanır. Bireysel hasta cevabına göre doz ayarlaması yapılabilir. Tedaviden sağlanan faydalar ve doz düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Essitalopram günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir. 20 mg’ın üzerindeki günlük dozlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır.

SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE FİYATI: Sitela 10 mg 28 film tabletlik blister ambalajlarda, Sitela 20 mg 28 film tabletlik blister ambalajlarda. Reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul.

ÜRETİCİ FİRMA ADI ve ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No.13 Yenibosna-İstanbul.

Bir önceki yazımız olan SEQUA 100 mg Film Kaplı Tablet-KÜB başlıklı makalemizde ajitasyon, akatizi ve Alkol hakkında bilgiler verilmektedir.