Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.639 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar

SERTEVA 100 mg Film Kaplı Tablet

Submitted by on Eylül 2, 2010 – 1:17 pm | 5.428 Kez Görüntülendi

SERTEVA 100 mg Film Kaplı Tablet ( KULLANMA TALİMATI )

Ağızdan alınır. Etken Madde: (hidroklorür olarak).

Yardımcı Madde(ler): , kalsiyum fosfat dihidrat, , , , hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), makrogol ve polisorbat, sarı demir oksit (E172), siyah demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SERTEVA nedir ve ne için kullanılır?

2. SERTEVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SERTEVA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SERTEVA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SERTEVA nedir ve ne için kullanılır?

 • Her tablet 100 mg sertralin içerir (hidroklorür olarak). Sertralin seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler) olarak adlandırılan ilaç grubundadır. Serotonin beyinde sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin kontrolünü sağlayan bir kimyasaldır. Sertralin serotonin düzeyini normale çevirir.
 • Ürün 30 tabletlik ambalaj boyutunda mevcuttur.
 • İlacınız ve beraberinde seyreden kaygılanım, obsesif-kompulsif bozukluk () olarak adlandırılan takıntılı durumlar ve travma sonrası stres bozukluklarının (PTSD) tedavisinde ve bunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla kullanılır.

2. SERTEVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERTEVA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • İlacın içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı alerjiniz varsa,
 • İlacın kullanımından 2 hafta öncesinden başlayarak, moklobemid, selegilin veya fenelzin gibi, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) adı verilen ilaç grubundan aldıysanız veya almaktaysanız
 • Karaciğer sorunlarınız varsa
 • Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e (bir tür kalp atım bozukluğu) neden olabilen ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

SERTEVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Böbrek rahatsızlığınız var ise,
 • Şeker hastalığınız var ise (ilaç kullanımınızın ayarlanması gerekeceği için),
 • Sara hastası iseniz,
 • Mani geçmişiniz var ise (ruh halinin ve aktivitenin anormal şekilde yükseldiği dönemler),
 • Kanama bozukluğu geçmişiniz veya kanamaya eğiliminiz var ise,
 • Tedavinin ilk birkaç haftasında iyileşme meydana gelmeyebilir ve depresyonlu hastaların intihar girişiminde bulunması belirgin bir iyileşme sağlanana kadar olasıdır.
 • () () görüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza sertralin aldığınızı söyleyin.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

SERTEVA’nın yiyecek ve içecek ile alınması

Alkol ile almayınız. ( merkezi sinir sisteminin baskılanmasını arttırabilir)

Kediotu, , kava kava, gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanmaktan kaçınınız. ( merkezi sinir sisteminin baskılanmasını arttırabilirler.)

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sertralinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir, ancak bebek üzerinde etkisi henüz saptanmamıştır. Sertralin tedavisinin gerekli olduğuna karar verilirse, anne emzirmeye son vermelidir.

Araç ve makine kullanımı

SERTEVA konsantrasyonunuzu veya dikkatinizi etkileyebilir. Bu yüzden etkinin geçtiğinden emin olana kadar taşıt kullanmayınız, çünkü SERTEVA sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

SERTEVA alıyorsanız ve taşıt veya makine kullanacaksanız temazepam veya diğer sakinleştiriciler gibi benzodiaziepin grubundan ilaç almayın.

SERTEVA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SERTEVA, boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve siyah demir oksit (E172) içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımı hakkında lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SERTEVA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir. SERTEVA’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Eğer SERTEVA’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Genel dozaj talimatları aşağıda verilmiştir:

Sertralini günde bir tane, hergün aynı saatte alınız.

Tabletlerinizi hergün aynı saatte almanız en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Yetişkinler

Başlangıç dozu, günde 50 mg’lık bir tablettir. Gerekirse, doktorunuz dozu günlük maksimum 200 mg’a kadar yükseltebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu, günde 50 mg’lık bir tablettir. Tedavi edici doz aralığı günde 50-200 mg’dır.

Post-Travmatik Stres Bozukluğu (PTSD):

PTSD tedavisinde 25 mg/gün doz ile başlanılır. Bir hafta sonra, doz günde bir kez 50 mg’a yükseltilebilir.

Değişik Yaş Grupları:

Çocuklarda kullanımı:

13 – 17 yaş arasındaki çocuklarda başlangıç dozu günde 50 mg’lık bir tablettir. 6 – 12 yaş arasındaki çocuklarda başlangıç dozu günlük 25 mg’dır. Gerekirse çocuğun beden ağırlığına bağlı olarak doktor, dozu günlük 200 mg’a kadar arttırabilir.

6-17 yaş arası çocuklarda kullanımı:

Tedaviye sadece uzman doktor tarafından başlanılır. (6-17 yaş arası) Sertralinin OKB’li çocuk hastalarda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. (13-17 yaş arası) Pediyatrik OKB’li çocuk hastalarda (13-17 yaş arası) sertralin tedavisine 50 mg/gün doz ile başlanılır. (6-12 yaş arası) OKB’li çocuk hastalarda tedaviye 25 mg/gün doz ile başlanmalı ve 1 hafta sonra 50 mg/gün’e yükseltilir. Tedaviye yanıt olmaması durumunda gerekirse doz 50 mg/gün’lük arttırımlarla ve en yüksek doz olan 200 mg/gün’ü geçmeyecek şekilde arttırılabilir. Ancak 50 mg’dan fazla doz verilmeden önce çocukların vücut ağırlıklarının yetişkinlere göre daha az olduğu dikkate alınarak doz aşımı riskinden sakınılmalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklar

Sertralin, altı yaşın altındaki küçük çocuklarda kullanım tavsiye edilmemektedir çünkü güvenliliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel önlemler alınması gerekmez. Normal yetişkin dozu verilmesi tavsiye edilir. Sertralin ile yapılan klinik araştırmalara yüzlerce yaşlı hasta katılmıştır. Yaşlı hastalardaki görülen yan etkiler ve görülme sıklığı, genç hastalarda görülen yan etkilere benzemektedir.

Başlangıç dozu günlük 25 mg’dır. Bir haftadan sonra doz, günlük 50 mg’lık doza yükseltilir. Sertralin’in 6 yaş altı çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz söylediği sürece bu ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu süre bazen kendinizi iyi hissettikten sonra uzayabilir. Bunun nedeni, belirtilerin tekrar etmediğinden emin olmak içindir. Belirtilerin istenmeyen şekilde tekrar baş gösterme olasılığına karşı, tabletlerin kullanımını aniden bırakmayın. Bırakmanız gerektiğinde doktorunuz, aşamalı olarak aldığınız dozu azaltacaktır.

Eğer SERTEVA’nın etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SERTEVA aldıysanız

SERTEVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız, doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz aşımı, , , , , , ve baş dönmesine neden olabilir.

SERTEVA kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız ve bir sonraki tableti alma zamanına yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz alın. Asla iki dozu birlikte almayınız. Geri kalan dozları doğru zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SERTEVA ile tedavi durdurulduğunda oluşabilecek etkiler

Tabletlerinizi almayı aniden bırakmayın. Doktorunuz artık SERTEVA almamanız gerektiğine karar verdiğinde, belirli bir zaman aralığında dozu aşamalı olarak azaltacaktır.

Tabletleri kullanmayı aniden keserseniz, aşağıdaki etkilerle karşılaşabilirsiniz:

Baş dönmesi, karıncalanma

, ve .

Bu etkiler hafif seyreder ve yavaş yavaş kaybolur.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, SERTEVA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SERTEVA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi alerjik reaksiyon (, , yüz, , ağız veya boğazda yutma ve nefes almayı zorlaştıran şişme).

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin SERTEVA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Hemen acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nöbetler
 • Hafıza kaybı, depresyon, , saldırganlık, heyecan, sinirlilik, endişe, , ,
 • Hızlı kalp atışı ve ayaktayken baş dönmesine neden olan düşük kan basıncı da dahil, kan basıncındaki değişimler
 • Bayılma ve kafa karışıklığına neden olacak şekilde düşük kan sodyumu
 • Kusma, karın ağrısı, ateş, katılık
 • Karaciğer veya pankreas iltihabı, karaciğer bozukluğu, sarılık (tenin ve göz akının sarılaşması)

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bunlar SERTEVA’nın hafif yan etkileridir.

Sertralin, kan testi sonuçlarını ve karaciğer fonksiyon testlerini etkileyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SERTEVA’nın saklanması

SERTEVA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Orijinal ambalajında 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERTEVA’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: MED-İLAÇ San. ve Tic. A.Ş., Bankalar Cad. Bozkurt Han 19/4 34420 Karaköy/İstanbul

Üretici: Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.Box 353, Kfar Saba 44102, İsrail

Bu kullanma talimatı 26.03.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Repedra 30 mg 14 ve 28 Film Tablet başlıklı makalemizde agranülositoz, Anormal düşünce ve rüyalar ve Antidepresan hakkında bilgiler verilmektedir.