Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.642 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, ilaç, ilaçlar

Repedra 30 mg 14 ve 28 Film Tablet

Submitted by on Ağustos 17, 2010 – 3:37 am | 9.091 Kez Görüntülendi

Bileşimi

Her bir film tablet 30 mg ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Mirtazapin, etkili bir ilaçtır. Çalışmalar mirtazapinin santral presinaptik alfa2-adrenerjik inhibitör otoreseptörler ve heteroreseptörlerde antagonistik etki yaptığını göstermekte olup, bu etkinin de santral noradrenerjik ve serotonerjik aktivitede artışa neden olduğunu düşündürmektedir. Mirtazapin, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin güçlü bir antagonistidir. Mirtazapin oral uygulamadan sonra hızla absorbe edilir. Bir oral dozu takiben yaklaşık 2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Mirtazapinin yarılanma ömrü 20-40 saattir. Başlıca idrar (%75) ve az bir kısmı (%15) da feçesle elimine edilir.

Endikasyonları

REDEPRA, depresyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları

REDEPRA; mirtazapine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda ve son 14 gün içinde MAOİ’ leri kullananlarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği , gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. Ayrıca hastalarda ve gibi bulgular bildirilmiştir.Böbrek ve/veya karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda mirtazapin dikkatle kullanılmalıdır. Pediatrik popülasyonda etkinliği ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Mirtazapin yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Metabolizma veya hemodinamik cevapları etkileyen bir durum ya da hastalığı bulunan hastalarda mirtazapin dikkatle önerilmelidir.

Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Mirtazapinin insan sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri

Mirtazapin tedavisi ile en sık rastlanan yan etkiler; , baş dönmesidir.Kontrollü klinik çalışmalarda insidansı ≥ % 1 olan yan etkiler aşağıda sıralanmaktadır. Tüm Vücut: , , . Sindirim Sistemi: Ağız kuruluğu, , , , , . Kardiyovasküler Sistem: , , periferik , . Kas-İskelet Sistemi: , sırt ağrısı, , . Endokrin: . Sinir Sistemi: , , .Solunum Sistemi:.Ürogenital Sistem: .

İlaç Etkileşimleri

Mirtazapinin metabolizma ve farmakokinetiği, ilaç metabolize eden enzimlerin indüksiyon ya da inhibisyonundan etkilenebilir.  MAO inhibitörü ile birlikte kullanılmamalıdır. Hastalara mirtazapin alırken alkol kullanmamaları söylenmelidir. Hastalar mirtazapin alırken diazepam ve benzeri ilaçları almamalıdırlar.

Kullanım Şekli ve Dozu

Mirtazapin tek doz olarak tercihen akşam yatmadan önce verilmelidir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedi ise günlük mutad doz 15 – 45 mg’dır.

Başlangıç tedavisi: Önerilen başlangıç dozu 15 mg/gün’dür ve başlangıçta 15 mg’lık doza cevap vermeyen hastalar dozun maksimum 45 mg/gün’e kadar artırılmasından yararlanabilirler. Belirli bir doza terapötik cevabın değerlendirilmesine yeterli süre vermek için doz değişiklikleri 1-2 haftadan daha kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

İdame tedavisi: Genellikle depresyonun akut epizodlarının başlangıç tedavisine cevap alındıktan sonra uzun süreyle tedavi gerektiği düşünülmektedir. Hastalar idame tedavisi gereksinimini ve bu tür bir tedavi için uygun dozu saptamak için periyodik olarak değerlendirilmelidir.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde, 25°C nin altında oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

Ticari Şekli ve Ambalaj İçeriği

REDEPRA 30 mg 14 film tablet. REDEPRA 30 mg 28 film tabletlik blister ambalajlarla reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna/İstanbul

Bir önceki yazımız olan Esmax 10mg başlıklı makalemizde Agorafobin veya agorafobisiz panik bozukluğu, Antidepresan ve antidepresan tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.