Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.639 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, antidepresan tedavisi, Antidepresan İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Paxil

PAXIL 20 mg film tablet

Submitted by on Mayıs 24, 2009 – 4:46 pm 5 Comments | 74.553 Kez Görüntülendi

Ağızdan alınır
• Etkin Madde: Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğer 22,8 mg içerir.
• Yardımcı Maddeler: , , , , , ,
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. PAXİL nedir ve ne için kullanılır?
2. PAXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PAXİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PAXİL’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. PAXİL nedir ve ne için kullanılır?
PAXİL, ( Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
PAXİL, blister ambalajlarda sunulmaktadır ve her kutuda 28 tablet bulunur.
PAXİL, aşağıdakilerden herhangi birinden şikayeti olan YETİŞKİNLERE reçete edilebilir:

(saplantılı) ve (kontrol edilemeyen) davranışlar
• Kişinin toplum önüne çıkması gereken durumlarda yaşadığı aşırı endişe ve gerginlik
• Travmatik olayları, örneğin trafik kazası, fiziksel saldırı, sel veya deprem gibi doğal felaketleri takip eden aşırı endişe
• Açık alan korkusundan (agorafobi) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik ataklar
• Genel endişe ve gerginlik hali
Yukarıdaki durumlar beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin seviyesinde azalma olduğunda ortaya çıkabilir. PAXİL, tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin seviyesini arttırarak etki eder.

2. PAXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

PAXİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer PAXİL’in içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.
• Eğer monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka antidepresan kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde) Örn: Aurorix veya Lobem
• Eğer Tioridazin (Mellerettes, Melleril) adlı ilacı kullanıyorsanız.
• Eğer Pimozid (Nörofren) adlı ilacı kullanıyorsanız.

PAXİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız
• Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan ve aşırı hareketlilik) geçirdiyseniz
• Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) varsa veya geçmişte nöbet geçirdiyseniz
• Eğer glokom (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz
• Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç (Aspirin gibi) kullanıyorsanız
• Eğer hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız (bkz. Hamilelik, Emzirme)
• Eğer başka bir görüyorsanız
• Eğer size şizofreni tanısı konduysa ve bu durumun tedavisi için ilaç kullanıyorsanız
• Yaşınız 65’in üstünde ise PAXİL’i özel dikkat göstererek kullanınız:
PAXİL kanda sodyum miktarının azalmasına neden olur, bu da uykusuzluk ve kas zayıflığına neden olur. Eğer bu belirtileri görürseniz, olabildiğince çabuk doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PAXİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
PAXİL tercihen yemekle beraber alınır.
Birçok ilaçta olduğu gibi, PAXİL kullanırken alkol alınması önerilmez.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PAXİL’in hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:
• Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında PAXİL kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir.
• Gebeliğin 20. haftasından sonra anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum
komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların inatçı akciğer hipertansiyonu) görülmüştür.
• PAXİL kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir
Eğer PAXİL doğuma kadar kullanılırsa, kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, doğumdan hemen sonra veya daha sonraki zamanlarda bildirilen belirtiler şunlardır:
, , , , , , , , , , deride koyu mavi veya mor renk değişimleri, nöbetler, gergin veya tamamen gevşemiş kaslar veya vücut sıcaklığını düzenlemede zorluk.
Normalde bu belirtiler zamanla düzelir, bununla birlikte bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde fark ederseniz olabildiğince çabuk doktorunuza başvurunuz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PAXİL’in anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
PAXİL araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak PAXİL sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz veya
yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Çünkü PAXİL, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar PAXİL’in etkisini değiştirebilir.
PAXİL ile aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:
• Diğer antidepresan ilaçlar
, , , , St. John’s Wort ve bazı migren ilaçları gibi serotonin seviyesini etkileyen ilaçlar
• Düzensiz kalp ritmi (aritmi) olan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar.
• Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar
• İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan fosamprenavir ve ritonavir kombinasyonu
• Parkinson hastalığı veya diğer hareket bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan prosiklidin
• Dikkat yetersizliği hiperaktivite hastalığı (ADHD) tedavisi için kullanılan
atomoksetin
• Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği), düzensiz kalp ritmi (aritmi) ve anjina (kalp damarlarının daralmasına/tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılan metoprolol
• Oral antikoagülanlar (ağızdan alınan, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar, ör: varfarin), aspirin ve diğer ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar (ör: ibuprofen) gibi kanın pıhtılaşmasını etkileyebilen ve kanamayı artıran ilaçlar
• Epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
Uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında bu rahatsızlıkların oluşma riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PAXİL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Tavsiye edilen günlük doz 20 mg ve 50 mg arasında olmakla birlikte, doktorunuz size daha farklı bir doz reçete edebilir veya dozu daha sonra kademeli olarak artırabilir.
Doktorunuz, panik atak veya obsesyon (saplantı) ve kompülsiyon (kontrol edilemeyen saplantılı davranış) tedaviniz için size günde 60 mg’a kadar PAXİL önerebilir.
PAXİL’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız.
İlacınızı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Uygulama yolu ve metodu:
PAXİL’i tercihen yemekle beraber (örneğin sabah kahvaltı ile) alınız. Tabletleri bir miktar su ile alınız ve çiğnemeden yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
PAXİL’in 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir. 18
yaşın altındaki çocuklar antidepresan ilaçlar ile tedavi edildiklerinde, intihar düşüncesi ve intihar davranış riski artar.
Depresyonda olan, saplantılı ve kontrol edilemeyen davranışlar gösteren (obsesif kompülsif bozukluk) veya toplum önüne çıkması gereken durumlarda aşırı endişe ve gerginlik yaşayan (sosyal endişe), 18 yaşın altındaki çocuklarda PAXİL ile yapılan çalışmalarda yetişkinlerde görülen yan etkilere ek olarak aşağıdaki istenmeyen etkiler görülmüştür:
• Kendine zarar verme teşebbüsü, intihar düşüncesi, intihar teşebbüsü, ağlama gibi
duygusal değişimler
• Saldırgan ve düşmanca davranışlar
• İştahta azalma
• Kontrol edilemeyen titreme
• Terleme
• Aşırı hareketlilik (hiperaktivite)
• Aşırı üzüntü ve heyecan
İstenmeyen etkiler çocuklarda PAXİL tedavisi bitirildiğinde de görülür. Bu etkiler yetişkinlerde görülenler ile oldukça benzerdir (bkz. Olası yan etkileri nelerdir, PAXİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler). Bunlara ek olarak, çocuklar duygusal değişimler (intihar düşüncesi, intihar girişimi , ruhsal değişimler ve ağlamaklı olma hali), karında ağrı ve sinirlilik hissi de yaşarlar.
Yaşlılarda kullanımı:
Eğer yaşınız 65 veya üzerinde ise, doktorunuz tedavinizi en düşük doz ile başlatabilir ve dozu zamanla en yüksek doz olan 40 mg’a kadar artırabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Eğer şiddetli böbrek veya karaciğer hastasıysanız, tavsiye edilen doz 20 mg’dır.
Eğer PAXİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla PAXİL kullandıysanız:
PAXİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
PAXİL’i kullanmayı unutursanız
PAXİL kullanmayı unutursanız, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PAXİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Aşağıdaki istenmeyen etkilerin tedavi sonlandırıldıktan sonraki ilk birkaç gün içinde veya seyrek olarak bir dozu almayı unuttuğunuzda görülme olasılığı vardır. Ancak, PAXİL alımını birden kestiğinizde görülme olasılığı daha yüksektir.
• Sersemlik hali
• Duyusal bozuklular (Ör: iğnelenme hissi, yanma hissi, kulak uğultusu)
• Uyku bozuklukları, kabuslar
• Aşırı huzursuzluk ve endişe
• Sallanma ve titremeler
• Zihin bulanıklığı
• Terleme
• Baş ağrısı
• İshal
• Hasta hissetme
Bu nedenle genel olarak tedavinin aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır. Doktorunuz, tedavinizi sonlandırırken dozu kademeli olarak azaltabilir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuza danışmadan aldığınız dozu azaltmayınız veya kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi PAXİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, PAXİL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Göz kapaklarınızda, yüzünüzde, dudaklarınızda veya dilinizde şişme
• Vücudunuzun herhangi bir yerinde yumrulu deri döküntüsü veya kurdeşen
• Yaygın kaşıntılar
• Nefes almada veya yutkunmada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya alışılmadık kanamalar
• Zihin bulanıklığı
• Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek
olmayan sesler duyma)
• Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen hareketler
• Göz bebeğinin büyümesi
• Kalp atışınızın (nabız) hızlanması
• Kan basıncında (tansiyonda) geçici artış veya azalma
• Deride döküntülü kızarıklık
• İdrarını yapamama
• İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen idrar kaçırma)
• Sıkıntı ve huzursuzluğun yanı sıra devamlı hareket etme hissi
• Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (manik atak)
• Gözde basınç ve ağrı hissi
• Kol/bacaklarda şişme
• Mide kanaması
• Ciltte gün ışığına karşı hassasiyet
• Emzirme döneminde olmadığı halde göğüsten süt gelmesi
• Huzursuzluk, sersemlik hali, terleme, halüsinasyonlar, reflekslerde artış, kas spazmları, ürperme, kalp ritminde artış, titreme ve sallanma belirtilerinin olduğu “Serotonin Sendromu”
• Bulantı, kusma, iştah kaybı, halsizlik, ateş, kaşınma, cilt ve gözlerin sararması, idrarın koyu renk alması gibi karaciğer bozukluğu belirtileri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Bulantı hissi (ilacın sabah kahvaltısı ile birlikte alınması, bu durumun ortaya çıkma olasılığının azalmasına yardımcı olabilir)
• Normal cinsel faaliyetlerde değişim (Ör: İktidarsızlık, erken boşalma)
• İştah azalması
• Uyuklama
• Uyuyamama
• Sersemlik hali
• Huzursuzluk hissi
• Titreme
• Bulanık görme
• Esneme
• Kabızlık
• İshal
• Ağızda kuruluk
• Terleme
• Zayıflama
• Vücut ağırlığında artış
• Baş ağrısı
Bunlar PAXİL’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PAXİL’in saklanması
PAXİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız ve kuru bir yerde saklayınız. Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanmadığınız ilaçlarınızı imha ediniz. İlaçlarınızı, doktor veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PAXİL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PAXİL’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza, B Blok 34394 1.Levent/İstanbul
Üretici:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, İngiltere
Kaynak: http://www.iegm.gov.tr

Bir önceki yazımız olan Psikiyatrik İlaçların Kullanımı başlıklı makalemizde Akılcı ilaç kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri ve antibiyotik hakkında bilgiler verilmektedir.

5 Comments »

 • Nesrin Savaş dedi ki:

  Merhaba benim diğer bir sorum daha olacak lütfen. Her gün 20mgX2=40mg’lık “Paxil” içen bir arkadaşımız var mı?

  Doktorumuz; 3 hafta süreyle 20 mg’lık Paxil’in yetersiz kaldığını, günde 2 adet olmak üzere 40 mg’lık almamız gerektiğini söyledi.

  Teşekkürler.

 • Nesrin Savaş dedi ki:

  Herkese geçmiş olsun. Yakınım yaklaşık üç haftadır 20 mg’lık “paxil” kullanmakta… Bipolar bozukluk için.
  Aşırı uykulu durumda ve iştahsız, etkisini daha sonra göstereceğini beklemekteyiz.

  Öğrenmek istediğim ise şu lütfen: Bu ilaç; tatlı yeme istediği oluşturuyor mu sizlerde de?

 • Gökhan dedi ki:

  Arkadaşlar 5 yıldır bu ilaç sayesinde yaşamıma devam ediyorum galiba ömür boyu kullanmak zorunda kalacağım sakın doktorunuza danışmadan bırakmayın ciddi sorunlar yaşarsınız.

 • semih polat dedi ki:

  Arkadaşlar,
  Ben 1 haftadır paxil kullanıyorum, inanılmaz bir başdönmesi ve sersemlik hali ortaya çıkardı. midemde sürekli bir ağrı var ve geceleri yattığımda midemden gelen seslerden zar zor uyuyabiliyorum. iştahımı tamamen sona erdirdi. aşırı terlemeye neden oldu. ilacın ilk haftasında bunların olabileceğini doktor bana söyledi, katlanmaya çalışıyorum. umarım haftaya ilaca alışırım ve faydasını görürürüm.

 • derya dedi ki:

  merhaba arkadaşalr ben bu ilacı kullanıyorum 5 ay oldu ve bir ay sonra dr um bu ilacı bırakabileceğimi söyledi. tedavietkilere göre süresi değişebilir. ama kendinizi çok iyi hissetseniz bile 6 ay tamamlanmadıkça sakın bırakmayın. ben bu ilaçta ilk bir ayda fayda gördüm ilk bir kaç gün kullandığımda ağız kuruluğu yaptı titreme yaptı ellerimde bir iki gün sonra kayboldu sürekli midem bulanıyordu sitresten yemek yiyemiyordum ama ilacı kullandıktan 1 ay sonra ilaç etkisini göstermeye başldı. bu ilaç gerçekten pskolojimi düzeltti ama her şeyi ilaçla halledebileceğinizi zannetmeyin ilaç sadece varolan durumdan kurtulmaya yardımcı oluyor sizde üzerinize düşeni yapıp güçlü olacaksınız kendinizi bırakmayacaksınız. pskilojiniz bozulduğunda mutlaka dr yardımı alın derim kendi başınıza çözemiyorsanız içinde bulunduğunuz pskolojik durumu gidin ve yardım alın etkili oluyor korkmayın dr larımız a güvenin ve inanın. başarcaksınız… HAYAT KISA İSE YAŞAMI KENDİNİZE ZEHİR ETMEYİN… ZAMAN AKIP GİDİYOR… MUTLU OLMAK SİZİN ELİNİZDE…