Insomin

INSOMIN 50 MG 30 DRAJE
Sinir Sistemi, Nöroloji >>> Antidepresanlar

Prospektüs Bilgileri:
Bir draje, 50 mg Opipramol Dihidroklorür (etken madde), Titan Dioksit, FDC Yellow 6, Ponceau 4R (boyar madde); Şeker (tatlandırıcı) içerir.

Endikasyonları:
Stres, anksiete, depresyonlar (reaktif ve nörotik tipte), depresyona bağlı huy değişiklikleri ile uyku bozuklukları, menopoz durumunun getirdiği sıkıntılar, ruhsal değişmeler, psikosomatik olgular.

Kontrendikasyonları:
Opipramol, dibenzazepin grubu ilaçlara karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında, dekompanse kalp yetmezliğinde, akut miyokard enfarktüsünde kontrendikedir. Diğer trisiklik arıtidepresanlardan daha az antikolinerjik etkiye sahip olmakla birlikte, glokom, prostat hipertrofisi ve epilepsi durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi Insomin Draje ile tedavi sırasında ve özellikle boğaz ağrısı, ateş ve gripal sempiomlara benzer belirtilerin görülmesinde kan sayımı yapılarak agranülositoz durumu araştırılmalıdır. Motorlu araç kullanan kişiler tarafından dikkatle alınmalıdır. Tedavinin ilk günlerinde görülen yorgunluk hissi, genelde bir kaç gün içinde kaybolur. Gebelerde: Opipramol ile gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü klinik çalışmalar yoktur. Bu nedenle gebelik sırasında kullanımı sakıncalı olup ancak beklenen terapötik yararın tetus üzerine olabilecek riskten daha üstün olduğu durumlarda Söz konusu olmalıdır. Emziklilerde: Emziren annelerin sütüne geçmekle birlikte bu miktar çok küçük olduğundan bebekte istenmeyen bir etki oluşturmaz.

Yan Etkiler:
Insomin Draje çok iyi tolere edilmekle birlikte ender durumlarda ve özellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, idrar tutulduğu ve bulanık görme yapabilir. Ayrıca postural hipotansiyon görülebilir ise de bu durum kısa sürede doz azaltılması ile ya da kendiliğinden kaybolur. Nadiren taşikardi ve çarpıntı oluşabilir. Allerjik deri döküntüleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi ender olarak bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.

Etkileşimler:
MAO inhibitörleri ile kullanılmamalı ve iki tedavi arasında en az 14 günlük bir geçiş dönemi bırakılmalıdır. Merkezi sinir sistemi depresanları ile antikolinerjiklerin etkisini güçlendirebilir. Insomin Draje ile tedavi sırasında alkol alınması önerilmez.

Dozu Kullanma:
Hekim önerisine göre kullanılır. Genelde uygulanan doz: Yetişkinler için günde 3 kez 1 drajedir. Beş yaşından büyük çocuklarda kg başına 3-4 mg olacak şekilde hesaplanarak verilir. Ancak opipramolün pediatrik kullanımına ait deneyimler çok azdır. Insomin Draje en az 2 hafta süre ile kullanılmalıdır. Onerilen ortalama süre 1-2 aydır. DOZ AŞIMI: Aşırı dozda alındığında sersemlik, bitkirılik, huzursuzluk, konvülsiyon, ataksi, uykusuzluk, aritmi, taşikardi, solunum depresyonu, kardiyak iletim bozukluğu geçici konfüzyon ve artan anksiyete gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hastanın midesi boşaltılır ve en yakın bir yataklı tedavi merkezine nakledilir.

Etken Maddesi: Opipramol
INSOMIN 50 MG 30 DRAJE Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Comments

NURSEMA

şuandan itibaren bu ilacı ben de kullanmaya başladım umarım etkisini gösterir.saygılar