Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.647 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç

Florak® Kapsül

Submitted by on Temmuz 27, 2009 – 10:44 am | 1.896 Kez Görüntülendi


Formülü:
Her kapsülde 20 mg ’e eşdeğer HCl 22.36 mg ihtiva eder.
Farmakolojik Özellikleri:
Fluoksetin; Oral olarak kullanılan bir antidepresandır. Fluoksetin, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlardan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Etkisini nöronlara serotonin geri alınımını inhibe ederek gösterdiği sanılmaktadır. In-vitro olarak , , a1 adrenerjik reseptörlere ve beyindeki diğer membran reseptörlerine trisiklik antidepresanlardan daha zayıf olarak bağlanmaktadır. Bu nedenle ve tesirleri daha azdır. Kalp üzerinde doğrudan etkisi görülmemiştir. Yemek üzerine alınması biyoyararlılığını etkilemez. Teşhis edilmiş tek aktif metaboliti Norfluoksetin’dir. Fluoksetin’ in eliminasyon yarı ömrü 2-3 gün Norfluoksetin’in ise 7-9 gündür. Bu sürelerin uzun oluşu, uzun süreli kullanımlarda ilacın vücutta birikmesini temin eder. Hayvan deneylerinde Norfluoksetin’ in etkinliğinin Fluoksetin’e eşdeğer olduğu görülmüştür. Fluoksetin’ in sabit bir plazma düzeyine ulaşması için 3-4 hafta süre ile kullanılması gerekmektedir. Fluoksetin ve Norfluoksetin’in yarı ömürlerinin uzun oluşu nedeniyle , kesildikten birkaç hafta sonra bile organizmada mevcudiyetini korur.
Karaciğer yetmezliğinde Fluoksetin’in itrahı yavaşlayabilir. Siroz mevcudiyetinde maddenin eliminasyon yarı ömrü 7.6 gün, aktif metaboliti Norfluoksetin’ in ise 12 gündür.
Fluoksetin, tek doz olarak uygulandığında böbrek fonksiyonu bozukluğu maddenin farmakokinetiğini etkilemez ancak uzun süreli uygulamalarda madde ve metabolitlerinin birikimi söz konusu olabilir.
Endikasyonları:
Depresyon tedavisinde endikedir.
Kullanım Şekli ve Dozu:
Erişkinlere;
Başlangıçta günde 1 defa 20 mg olarak verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması tavsiye edilir.
4-5 hafta sonra bir iyiye gidiş saptanamazsa doz arttırılabilir.
20 mg’dan yüksek günlük dozlar ikiye bölünerek sabah ve öğlen iki eşit kısım halinde verilir.
Günlük maksimum doz 80 mg’ı geçmemelidir.
Depresyonun akut safhasında tedavinin birkaç ay veya daha uzun süre sürdürülmesi tavsiye edilir.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
24 kapsüllük blister ambalajlarda.
UYARI:Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Seroxat 20 mg Film Tablet başlıklı makalemizde Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın panik bozukluğu, ajitasyon ve Anksiyete hakkında bilgiler verilmektedir.