DULOXX® 60 mg Kapsül – Kullanma Talimatı

DULOXX® 60 mg Kapsül – Kullanma Talimatı

 • Etkin madde: Duloksetin Ağızdan alınır.

Her kapsül 60 mg duloksetine eşdeğer miktarda 67,40 mg duloksetin hidroklorür içerir.

 • Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat 80, krospovidon, hipromelloz 6 CPS, talk, hipromelloz asetat süksinat, trietil sitrat ve kapsül bilesimi; sarı demir oksit (E172), FD&C Mavi 2/İndigo Karmin (E132), titanyum dioksit (E171), jelatin

(Şeker ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 2 baslığı altındaki “DULOXX®’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler” kısmına bakınız).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. DULOXX® nedir ve ne için kullanılır?
 2. DULOXX®’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. DULOXX® nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. DULOXX®’un saklanması

Baslıkları yer almaktadır.

 1. DULOXX® nedir ve ne için kullanılır?

DULOXX® kapsüller opak mavi renkli kapak ve opak yeşil renkli gövdeden oluşur.

DULOXX® 28 ve 56 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.

Her kapsül mide asidine karsı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür pelletleri içerir.

DULOXX® size (yetişkinlere),

 • Depresyon,
 • Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağrı, bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı seklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibi kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir.),
 • Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir.),
 • Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.),
 • Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı hissedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.) diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.

Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size DULOXX® vermeye devam edebilir.

 1. DULOXX® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DULOXX® yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.

DULOXX®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Duloksetin veya DULOXX®’un içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız)
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)

Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz

DULOXX® alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

DULOXX®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakiler DULOXX®’un size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

Eğer,

 • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız
 • Böbrek hastalığınız varsa
 • Daha önce nöbet geçirmişseniz
 • Taşkınlık (mani) durumunuz varsa
 • Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz
 • Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa
 • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa
 • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yastaysanız)
 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)

DULOXX® huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle bir şey olursa doktorunuza bildirin.

İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

 • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa
 • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yasından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veya olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yasadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz.

Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yas altındaki ergenlerde kullanımı:

DULOXX®’un normal olarak çocuklar ve 18 yas altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yas altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karsı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yas altındaki hastalara DULOXX® önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yas altındaki hastaya DULOXX® reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yas altındaki hastalar DULOXX® kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. DULOXX®’un bu yas grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DULOXX®’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DULOXX® aç veya tok karnına kullanılabilir. DULOXX® ile tedavi olurken alkol alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DULOXX®’u ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararları ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısınız.

Doktorunuzun DULOXX® kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verisini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yeni doğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde baslar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz ile derhal temasa geçiniz.

Eğer DULOXX®’u hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevsek kaslar, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULOXX® kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

DULOXX® kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DULOXX®’un sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

DULOXX®’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

DULOXX® yardımcı madde olarak seker içermektedir. Eğer doktorunuz bazı şekerlere karsı intoleransınız olduğunu söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DULOXX®’un etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Hâlihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

Diğer ilaçlarla birlikte DULOXX® kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir.

Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dâhil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Monoamin Oksidaz inhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) DULOXX® kullanmamalısınız. DULOXX® da dâhil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. DULOXX® kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce DULOXX® kullanmayı kesmeniz gerekir.

Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fenobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve

fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St. John’s

Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DULOXX® ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yasayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 1. DULOXX® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DULOXX®’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Önerilen DULOXX® dozu günde bir kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DULOXX®’un etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüsünüz.

Uygulama sekli:

DULOXX® ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

DULOXX® almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

DULOXX®’u ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konusunuz.

Doktorunuzla konuşmadan DULOXX® kullanmayı bırakmayınız.

Eğer DULOXX®’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Değişik yas grupları:

Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanım:

DULOXX®’un normal olarak çocuklar ve 18 yas altı ergenlerde kullanılmaması gerekir.

Yaslılarda kullanım:

65 yas ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

DULOXX® son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağır böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) hastalarda kullanılmamalıdır.

DULOXX® herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DULOXX® kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla DULOXX® kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yasayabilirler: uyuklama, koma, serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve kalp çarpıntısı.

DULOXX®’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

DULOXX® kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız.

Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DULOXX® kullanmayınız.

DULOXX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULOXX® kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir. DULOXX®’u aniden kesen bazı hastalarda su belirtiler görülebilir;

Bas dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kâbuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, bas ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan bas dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sizin için sorun yaratan belirtiler yasayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmalısınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DULOXX®’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın yan etkiler: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın yan etkiler: 10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın 1’inden az fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DULOXX®’u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

– Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın 1’inden az fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir)

 • Dudak veya dilin şişmesi ile beraber bas dönmesi veya solunum zorluğuna neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma
 • Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaslı hastalarda, belirtileri: bas dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme, kendini iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretik hormonun yetersiz salınımı sendromu (SIADH)
 • İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler
 • Göz içi basıncının artması (glokom)
 • Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu
 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sarılık)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar)
 • Çene kaslarında kasılma
 • Anormal idrar kokusu
 • Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

DULOXX®’a karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

– Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir)

 • Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
 • İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığı

hissetmek, motivasyon kaybı

 • Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde duramama,

sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu,

 • Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri
 • Bas dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı
 • Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı
 • Bayılma, bas dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve veya ayak parmaklarında üşüme
 • Boğazda sıkışma, burun kanaması
 • Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme
 • Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı
 • Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış
 • Adale sertliği, adale seyirmesi
 • Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkma isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akısında azalma
 • Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklarda anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu
 • Göğüs ağrısı, düşmeler (özellikle yaslı hastalarda), üşüme, susama hissi, titreme, ateş basması, yürüyüş tarzında anormallik
 • Kilo alma
 • DULOXX® karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, seker veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içinde ortadan kaybolurlar.

Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir)

 • Bas ağrısı, uykulu hissetme
 • Bulantı, ağız kuruluğu

Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir)

 • İştahsızlık
 • Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorluğu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme
 • Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma
 • Görme bulanıklığı
 • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi
 • Kan basıncında artış, ateş basması
 • Esnemede artış
 • Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma
 • Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
 • Kas ağrısı, kas kasılması
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
 • Yorgunluk
 • Kilo kaybı

Bunlar DULOXX®’un hafif yan etkileridir.

Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 1. DULOXX®’un saklanması

DULOXX®’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve etiketindeki son kullanma tarihinden sonra DULOXX®’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.S.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Sisli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.S.

Necipbey Cad. No:88

55020 SAMSUN

Tel: (0 362) 431 60 45

Fax: (0 362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı 26.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.