Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarma

Antidepresanlar

Submitted by on Ağustos 2, 2012 – 2:42 pm | 28.714 Kez Görüntülendi

, ya da gibi rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan psikiyatrik , besin maddeleri veya bitkisel maddeler(ot, yaprak, meyve) için kullanılan terimdir. Monoamin oksidaz inhibitörü, trisiklik ve türü ilaç grupları ilaç gruplarıdır.

Antidepresanların çoğunun etkisi kendini zamanla gösterir ve genellikle haftalar, aylar ya da yıllar boyunca alınmaya devam eder. Stimülanlardan ve hemen öforik etki gösteren ilaçlardan ayrılırlar. Antidepresanlar, depresyonun dışında , , obsesif kompulsif bozukluk, , ve içinde kullanılır. Düşük dozlu ve benzodiazepin, gibi diğer antidepresan olarak görülmese de depresyon için kullanılmaktadır. [1]

Selektif serotonin gerialım inhibitörleri

Ingilizce’de SSRI “Selective Serotonine Reuptake Inhibitor”, yani seçici serotonin gerialım inhibitörü. Antidepresan ilaçların bir grubuna verilen ad. Bu gruba dahil etken maddeler: Sertralin, Sitalopram, Fluoksetin, Paroksetin, Fluvoksamin v.s.

SSRI, endojen de olmak üzere birçok depresyon türünde, tekrar eden depresyonların uzun dönem profilaksisinde, obsesif-kompülsif bozukluklarda, panik atakta, sosyal fobilerde ve bulimia nervosa hastalığında endikedir. MAO inhibitörleri ve triptofan içeren ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. Gebelikte güvenlik kategorileri C’dir. Getireceği yararlar ve riskler gözönünde bulundurularak hekimin kararı, hastanın ve/veya yakınlarının onayı ile verilmelidir.

Trisiklik antidepresanlardan sedatif (yatıştırıcı) etkilerinin göreceli az olmasıyla ayrılırlar. Temel etki serotonin hormonunun seçici geri alımına bağlıdır. Noradrenalin ve dopamin düzeylerinde önemli degişikliğe neden olmadıkları düşünülmektedir. [2]

SSRI Antidepresanlar ne için kullanılır?

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) (Seçici Serotonin Reuptake İnhibitörlerü (SSRI’ler)) genellikle depresyondaki insanları tedavi etmeye yarayan bir ilaç grubudur. Ayrıca bu grup anksiyete, yeme bozuklukları, panik bozukluklar, obsesif-kompulsif bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu ve sosyal fobi gibi bir dizi rahatsızlığın tedavisinde de kullanılır. Size neden SSRI reçetelendiğinden emin değilseniz bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. SSRI’lara örnek olarak citalopram (sitalopram), fluoxetine (fluoksetin), sertraline (sertralin), paroxetine (paroksetin) ve fluvoxamine (fluvoksamin) verilebilir. İlacınızın ayrıca bir ticari ismi veya marka ismi olabilir. Bu üretici tarafından ilaca verilen isimdir. Örneğin , , , marka isimleridir.

SSRI kullanmanın yararları nelerdir?

Depresyondaki insanlar çoğunlukla bıkkın, mutsuz ve üzgün hissedebilir ve bu durum genellikle günlük hayatlarını etkiler. Depresyon hissi insanların zaman zaman yaşadıkları kısa dönemli mutsuzluk dönemlerinden daha kötüdür. Huzursuzluk, ajitasyon ve yorgunluğun yanı sıra, uyuma güçlüğü ve iştah kaybı da yaygındır. Ayrıca, depresyondaki insanlar kendilerini umutsuz ve yetersiz hissedebilir ve hayattan zevk almakta zorlanabilirler. Kendilerine zarar verme veya intihar etme gibi düşünceleri de olabilir. SSRI’lar kendisini iyi hissetmeyen hastaların bu semptomlarını tedavi etmek ve insanların daha uzun vadeli olarak iyi hissetmelerini sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, insanların daha kolay uyum sağlamalarına ve bu sayede hayattan daha fazla zevk alarak karşılaşacakları problemlerle daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

SSRI’lar ne kadar sürede etkisini gösterir?

SSRI’lar birkaç haftalık bir süre içinde etkisini gösterir. Bazı semptomlar diğerlerinden önce iyileşmeye başlayabilir ancak ilacın tam olarak etkisini göstermesi birkaç hafta alabilir. Kullananların tamamı olmasa da pek çok insan SSRI’lardan fayda görür. 4 ila 6 haftada herhangi bir yarar görmediğinizi düşünüyorsanız bu durumu doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir. İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında ilacınız etkisini tam olarak gösterene kadar daha da yoğunlaşabilir. Bu durumu yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin veya en yakın hastaneye gidin. [3]

Tricyclic (trisiklik) antidepresanlar

Tricyclic (trisiklik) antidepresanlar (TCAs) (TCA’lar) ne için kullanılır?

Tricyclic (trisiklik) antidepresanlar (TCA’lar) depresyondaki insanları tedavi etmeye yarayan bir ilaç  grubudur. İlaçlar genellikle birden fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanılır, bu yüzden doktorunuzun size neden TCA yazdığından emin değilseniz bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. TCA türleri , , , , , . İlacınızın ayrıca bir ticari ismi veya marka ismi olabilir. Bu üretici tarafından ilaca verilen isimdir. Örneğin Anafranil® clomipramine (klomipraminin) marka ismidir.

TCA kullanmanın yararları nelerdir?

Depresyondaki insanlar çoğunlukla bıkkın, mutsuz ve üzgün hissedebilir ve bu durum genellikle günlük hayatlarını etkiler. Depresyon hissi insanların zaman zaman yaşadıkları kısa dönemli mutsuzluk dönemlerinden daha kötüdür. Huzursuzluk, ajitasyon ve yorgunluğun yanı sıra, uyuma güçlüğü ve iştah kaybı da yaygındır. Ayrıca, depresyondaki insanlar kendilerini umutsuz ve yetersiz hissedebilir ve hayattan zevk almakta zorlanabilirler. Kendilerine zarar verme veya intihar etme gibi düşünceleri de olabilir. TCA’lar kendisini iyi hissetmeyen hastaların bu semptomlarını tedavi etmek ve insanların daha uzun vadeli olarak iyi hissetmelerini sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, insanların daha kolay uyum sağlamalarına ve bu sayede hayattan daha fazla zevk alarak karşılaşacakları problemlerle daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

TCA’lar ne kadar sürede etkisini gösterir?

TCA’lar birkaç haftalık bir süre içinde etkisini gösterir. Bazı semptomlar diğerlerinden önce iyileşmeye başlayabilir ancak ilacın tam olarak etkisini göstermesi birkaç hafta alabilir. Kullananların tamamı olmasa da pek çok insan TCA’dan fayda görür. 4 ila 6 haftada herhangi bir yarar görmediğinizi düşünüyorsanız bu durumu doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir. İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında ilacınız etkisini tam olarak gösterene kadar daha da yoğunlaşabilir. Bu durumu yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin veya en yakın hastaneye gidin.[4]

Monoamin oksidaz inhibitörü

Monoamine-Oxidase Inhibitors (MAOI) (monoamin-oksidaz inhibitörü (MAOI)) antidepresanları  ne için kullanılır?

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) (Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI’LER)) depresyondaki insanları tedavi etmeye yarayan bir ilaç grubudur. İlaçlar genellikle birden fazla rahatsızlığın tedavisinde kullanılır, bu yüzden doktorunuzun size neden bir MAOI yazdığından emin değilseniz bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. MAOI örnekleri phenelzine (fenalzin) ve tranylcypromine (tranilsipromindir). İlacınızın ayrıca bir ticari ismi veya marka ismi olabilir. Bu üretici tarafından ilaca verilen isimdir. Örneğin Nardil®  phenelzine (fenelzinin)  marka ismidir.

MAOI kullanmanın yararları nelerdir?

Depresyondaki insanlar çoğunlukla bıkkın, mutsuz ve üzgün hissedebilir ve bu durum genellikle günlük hayatlarını etkiler. Depresyon hissi insanların zaman zaman yaşadıkları kısa dönemli mutsuzluk dönemlerinden daha kötüdür. Huzursuzluk, ajitasyon ve yorgunluğun yanı sıra, uyuma güçlüğü ve iştah kaybı da yaygındır. Ayrıca, depresyondaki insanlar kendilerini umutsuz ve yetersiz hissedebilir ve hayattan zevk almakta zorlanabilirler. Kendilerine zarar verme veya intihar etme gibi düşünceleri de olabilir. MAOI’ler kendisini iyi hissetmeyen hastaların bu semptomlarını tedavi etmek ve insanların daha uzun vadeli olarak iyi hissetmelerini sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, insanların daha kolay uyum sağlamalarına ve bu sayede hayattan daha fazla zevk alarak karşılaşacakları problemlerle daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

MAOI’ler birkaç haftalık bir süre içinde etkisini gösterir. Bazı semptomlar diğerlerinden önce iyileşmeye başlayabilir ancak ilacın tam olarak etkisini göstermesi birkaç hafta alabilir. Kullananların tamamı olmasa da pek çok insan MAOI’lerden fayda görür. 4 ila 6 haftada herhangi bir yarar görmediğinizi düşünüyorsanız bu durumu doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir. İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında ilacınız etkisini tam olarak gösterene kadar daha da yoğunlaşabilir. Bu durumu yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin veya en yakın hastaneye gidin.[5]

ANTİDEPRESANLAR

İlaç Adı Etken Maddesi İlacın Kategorisi
Anafranil Draje   Anafranil Draje, Antidepresanlar
Anafranil SR 75 Divitab  Klomipramin hidroklorür Anafranil SR 75 Divitab, Antidepresanlar
Aurorix Film Kaplı Tablet   Antidepresanlar, Aurorix Film Kaplı Tablet
Cipralex Film Tablet   Antidepresanlar, Cipralex Film Tablet
Cipralex Oral Damla Solüsyon  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Cipralex Oral Damla Solüsyon
Cipram Film Tablet   Antidepresanlar, Cipram Film Tablet
Citara Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citara Film Tablet
Citexam Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citexam Film Tablet
Citol Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citol Film Tablet
Citoles Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Citoles Film Tablet
Citoles Oral Damla  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Citoles Oral Damla
Citolixin Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citolixin Film Tablet
Citrex Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citrex Film Tablet
Citrex Oral Damla  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Citrex Oral Damla
Copsam Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Copsam Film Tablet
Cymbalta Kapsül   Antidepresanlar, Cymbalta Kapsül
Depreks Kapsül   Antidepresanlar, Depreks Kapsül
Deprenil Tablet   Antidepresanlar, Deprenil Tablet
Desyrel Tablet   Antidepresanlar, Desyrel Tablet
Edronax Tablet   () Antidepresanlar, Edronax Tablet
Efexor Tablet   Antidepresanlar, Efexor Tablet
Efexor XR Mikropellet Kapsül  Venlafaksin hidroklorür Antidepresanlar, Efexor XR Mikropellet Kapsül
Eslopram Çentikli Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Eslopram Çentikli Film Tablet
Eslorex Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Eslorex Film Tablet
Esmax Film Kaplı Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Esmax Film Kaplı Tablet
Esplus Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Esplus Film Tablet
Esram Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Esram Film Tablet
Faverin Film Tablet  Fluvoksamin maleat Antidepresanlar, Faverin Film Tablet
Florak Kapsül  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Florak Kapsül
Fluvamteva Film Kaplı Tablet  Fluvoksamin maleat Antidepresanlar, Fluvamteva Film Kaplı Tablet
Foxeteva Oral Çözelti  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Foxeteva Oral Çözelti
Fulsac Kapsül  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Fulsac Kapsül
İnsidon Draje  Opipramol dihidroklorür Antidepresanlar, İnsidon Draje
İnsomin Draje  Opipramol dihidroklorür Antidepresanlar, İnsomin Draje
İxel Kapsül   Antidepresanlar, İxel Kapsül
Laira Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Laira Film Tablet
Laroxyl Draje   Antidepresanlar, Laroxyl Draje
Losiram Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Losiram Film Tablet
Ludiomil Film Kaplı Tablet   Antidepresanlar, Ludiomil Film Kaplı Tablet
Lustral Film Kaplı Çentikli Tablet   Antidepresanlar, Lustral Film Kaplı Çentikli Tablet
Lustral Special Film Kaplı Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Lustral Special Film Kaplı Tablet
Maprotil Tablet  Maprotilin Antidepresanlar, Maprotil Tablet
Mirtaron Film Tablet  Mirtazapin Antidepresanlar, Mirtaron Film Tablet
Misol Film Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Misol Film Tablet
Noktürn Film Tablet   hemihidrat Antidepresanlar, Noktürn Film Tablet
Opridon Film Tablet  Opipramol dihidroklorür Antidepresanlar, Opridon Film Tablet
Paroteva Film Kaplı Tablet   Antidepresanlar, Paroteva Film Kaplı Tablet
Pasilopram Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Pasilopram Film Tablet
Paxera Film Tablet  Paroksetin hidroklorür Antidepresanlar, Paxera Film Tablet
Paxil Film Tablet  Paroksetin hidroklorür Antidepresanlar, Paxil Film Tablet
Paxotin Film Kaplı Tablet  Paroksetin mezilat Antidepresanlar, Paxotin Film Kaplı Tablet
()  Dapoksetin Antidepresanlar, dapoksetin, erken boşalma, , priligy, , Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ()
Prozac Kapsül  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Prozac Kapsül
Prozac Likit  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Prozac Likit
Redepra Film Tablet  Mirtazapin Antidepresanlar, Redepra Film Tablet
Relaxol Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Relaxol Film Tablet
Remeron Film Tablet  Mirtazapin Antidepresanlar, Remeron Film Tablet
Remeron Oral Solüsyon  Mirtazapin Antidepresanlar, Remeron Oral Solüsyon
Revoxin Film Tablet  Fluvoksamin maleat Antidepresanlar, Revoxin Film Tablet
Secita Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Secita Film Tablet
Selectra Kapsül  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Selectra Kapsül
Seralin Çentikli Film Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Seralin Çentikli Film Tablet
Serdep Film Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Serdep Film Tablet
Serotop Film Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Serotop Film Tablet
Seroxat Film Tablet  Paroksetin hidroklorür Antidepresanlar, Seroxat Film Tablet
Serteva Film Kaplı Tablet  Sertralin hidroklorür Antidepresanlar, Serteva Film Kaplı Tablet
Stablon Kaplı Tablet   Antidepresanlar, Stablon Kaplı Tablet
Strattera Kapsül  Atomoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Strattera Kapsül
Tiopram Film Tablet  Essitalopram okzalat Antidepresanlar, Tiopram Film Tablet
Tofranil Draje  İmipramin hidroklorür Antidepresanlar, Tofranil Draje
Tolvon Tablet  Mianserin hidroklorür Antidepresanlar, Tolvon Tablet
Triptilin Film Tablet  Amitriptilin hidroklorür Antidepresanlar, Triptilin Film Tablet
Velorin Film Tablet  Mirtazapin Antidepresanlar, Velorin Film Tablet
Venegis XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül  Venlafaksin hidroklorür Antidepresanlar, Venegis XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül
Venfecto XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül  Venlafaksin hidroklorür Antidepresanlar, Venfecto XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül
Veniba XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül  Venlafaksin hidroklorür Antidepresanlar, Veniba XR Uzatılmış Salımlı Sert Kapsül
Vodelax Film Tablet  Sitalopram hidrobromür Antidepresanlar, Vodelax Film Tablet
Wellbutrin XL Tablet   Antidepresanlar, Wellbutrin XL Tablet
Xetanor Film Tablet  Paroksetin hidroklorür Antidepresanlar, Xetanor Film Tablet
Zedprex Kapsül  Fluoksetin hidroklorür Antidepresanlar, Zedprex Kapsül
Zestat Ağızda Eriyen Tablet  Mirtazapin Antidepresanlar, Zestat Ağızda Eriyen Tablet
Zoxapar Film Tablet  Paroksetin hidroklorür Antidepresanlar, Zoxapar Film Tablet

Kaynaklar:

[1]- http://tr.wikipedia.org/wiki/Antidepresan

[2]- http://tr.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A7ici_serotonin_geri_al%C4%B1m_inhibit%C3%B6r%C3%BC

[3]- http://www.beh-mht.nhs.uk/

[4]- http://www.beh-mht.nhs.uk/

[5]- http://www.beh-mht.nhs.uk/

Aşağıdaki İlaç Gruplarından Hangisini ya da Hangilerini Kullandınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan DUXET 30 mg KAPSÜL başlıklı makalemizde amitriptilin), Antidepresan ve hakkında bilgiler verilmektedir.