Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.643 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » antidepresan, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikofarma

Antidepresan İlaçların Yan Etkileri Nelerdir?

Submitted by on Ekim 30, 2015 – 5:08 pm | 12.748 Kez Görüntülendi

İlaçların Yan Etkileri Nelerdir?

Çağımızın problemlerinden biri haline gelen depresyonun tedavisinde kullanılan antidepresanların yan etkilerini biliyor muyuz? Bu derleme yazıda bu soruya cevap aradık.

Antidepresan mutluluk ilacı mıdırlar? Bağımlılık yaparlar mı?

Hayır. Antidepresan ilaçlar depresyon olgularında duygudurumda yükselmeye neden olmakta, depresyonu tedavi etmekte, ancak normal duygudurumu değiştirmemektedir. Öfori yapmazlar.

Fiziksel bağımlılığa neden olmazlar.

Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşir mi?

Tamamının olmasa bile bazılarının ciddi etkileşmeleri olabilir. Bu konuda en doğru yaklaşım tedavi eden hekimden bilgi almaktır.

Yeniden hastalanmamak için ne yapılmalıdır?

Bu konuda en uygun yol doktorunuzun önerilerine uymaktır. Yineleyen depresyonlarda en önemli neden gerek ilacın dozu gerekse tedavi süresi açısından yetersiz tedavidir. Doz ve tedavi süresine uymak depresyondan yüksek oranda korunmayı sağlar.

Çevresel nedenlerin belirgin olduğu durumlarda stres etkenlerini azaltacak veya kontrol edecek önlemler depresyonun yinelemesini azaltabilir. Örneğin aile içi iletişim sorunlarının belirgin olduğu durumlarda aile veya bireysel psikoterapi yarar sağlayabilir.

İlaçların ciddi yan etkileri var mıdır?

Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanım güvenliği kanıtlanmış ilaçlardır. Doktor denetiminde kullanılması halinde kalıcı ve ciddi yan etkilere neden olmazlar. Ancak her ilaca karşı aşırı duyarlılıkların olabileceği, fiziksel sorunların ilaçların yan etkilerini arttırabilecekleri unutulmamalıdır.

Sık görülebilen yan etkiler arasında

 • Ağız kuruluğu
 • Görme bulanıklığı
 • Kabızlık
 • Bulantı, kusma
 • Terleme
 • Uyuşukluk
 • Uyku sorunları
 • Kilo alma
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Mide barsak sistemi bozuklukları ve ishal
 • Karın ağrısı
 • Libido azlığı ve başka cinsel sorunlar
 • Bunaltı sayılabilir.

Yan etkilerin bireysel olarak ve gruplarına göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

Antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınabilir mi?

Antidepresan ilaçlar alkolün etkilerine karşı duyarlılığı arttırırlar. Ayrıca alkol antidepresan ilaçların klinik etkinliğini de azaltır. Nöbet olasılığı da artar. Bu nedenle antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınması önerilmez. Bu tür etkileşmeler bazı ilaç gruplarında daha önemlidir. Bunun için doktorunuzdan bilgi almalısınız. (1)

Antidepresan kullananlara önemli uyarılar:

 1. Antidepresan ilaçları ancak hekim yazdığında kullanmak gerekir.
 2. ilk kullanımda etki etmez çoğu zaman en erken 2-3 hafta sonra etkisi başlar.
 3. Antidepresanlar çoğu zaman tedavilerde en az altı ay kullanılmak durumundadır.
 4. İlaca başladıktan sonra mutlaka belirli aralıklarla psikiyatri kontrolüne gidilmelidir.
 5. İlaca başlarken de ilacı bırakırken de psikiyatriste danışarak hareket etmek gerekir.
 6. Diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında öncesinde mutlaka hekime sorulmalıdır.
 7. Uykusuzluk durumlarında yakınlarımızın önerileriyle antidepresan kullanmak işe yaramaz.
 8. Çoğu antidepresan sabah tok karnına alınır.
 9. Her psikiyatrik soruna, her antidepresan iyi gelmez.
 10. Antidepresan ilaçların çok az bir kısmının bağımlılık yapma riski vardır. Bağımlılık yapan psikiyatri ilaçları, ancak özel yeşil reçeteyle satılabilir.
 11. Antidepresan ilaçların çok az bir kısmı uyku yapar.
 12. Antidepresan ilaçlar “kafa yapma hapları” değildir.
 13. Antidepresan ilaçlar psikiyatrik bir sağlık sorunu olanlarda dünyanın her yerinde kullanılmaktadır.
 14. Antidepresan ilaçlar insanların kişiliklerini değiştirmez.
 15. Antidepresan ilaç insanları robotlaştırmaz. Birçok kişinin antidepresan kullandığını fark edemezsiniz.
 16. Antidepresan kullanan kişiler tehlikeli değildir.
 17. Antidepresan ilaçlar tedavi edici ilaçlardır. Sorunları geçiştiren ilaçlar değildir.
 18. Antidepresan ilaçlar işe yaramayan ilaç değildir. (2)

Depresyonu olan kişilerin %80’i ilk başlanılan ilaca yanıt verir; yanıt ikinci haftadan sonra başlar ve ortalama 1.5-2.5 ay içinde hastalık öncesi duruma tam dönmenin gerçekleşmesi beklenir.

İlk iki hafta içinde ise depresyonun anksiyete (huzursuzluk, kaygı, stres) belirtileri az ya da çok azalmaya başlar.

Antidepresanların yeterince tanınmaması nedeniyle bu ilaçların bağımlılık oluşturabileceği, uzun süre kullanımında kalıcı yan etkiler yapabileceği hekimler arasında bile yaygın ama YANLIŞ bir kanıdır.

Tedavi edilmemiş ya da yeterli tedavi edilmemiş depresyon kronikleşebilmektedir; bu durum kişinin iş ve aile yaşamındaki kayıplarının devam etmesine yol açmaktadır.

Antidepresanlar farklı dozlarda tedavi edici etkiye sahiptirler; depresyonun tedavi edilebilmesi için gereken bu dozlara “minimum etkin doz” denmektedir ve araştırmalar sonucu bulunmuştur. Bu belirtilen minimum etkin dozların altındaki dozlarda depresyon tedavi olmamaktadır ya da sadece kısmi bir yanıt elde edilebilmektedir.

Kimi depresyon hastalarında minimum etkin doz iyileştirmeye yetmeyebilmektedir. Bu durumda doz artırımına gidilebilmektedir.

Hemen tüm antidepresanlar birden kesildiklerinde kesilme belirtileri denen belirtilere yol açar. Bu durum hasta tarafından “keser kesmez rahatsızlandım” biçiminde yorumlanır. Sinirlilik, uykusuzluk, huzursuzluk en sık görülen kesilme belirtileridir; bu gibi kesilme belirtileri azalarak yaklaşık 2-4 gün sürer. Bu nedenle antidepresanların kesilirken de doktora danışılarak kesilmesi gerekmektedir.

Yan etkisi olmayan antidepresan bulunmamaktadır; ancak bu yan etkiler başlangıçta görülür ve çoğuna 10-15 gün sonra tolerans gelişir. Her antidepresan, uyuşukluk, sersemlik vb yapmaz. Bunları yapmayan antidepresanlar ilaçlar da vardır.

Depresyonda tam iyileşmenin ne zaman olduğu konusu oldukça tartışmalıdır; ancak geniş bir kesim tarafından, tam remisyon durumu gerçekleştikten 12 ay sonra hasta tam iyileşmiş olarak kabul edilmektedir. Bu 12 ay boyunca hafif de olsa hiçbir depresyon belirtisinin ya da bir depresyon atağının bulunmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle 12 ay süren tam remisyon durumu iyileşme olarak adlandırılmaktadır.

Depresyona anksiyete belirtilerinin eşlik ettiği durumlarda, hastaların sıklıkla duygulanımlarındaki çökkünlüğü inkâr ettikleri ya da fark etmedikleri ve halsizlik, dikkat azalması ve uykusuzluk gibi diğer depresyon belirtilerini de anksiyeteye atfettikleri görülür.

Depresyon tanısının zayıflık olarak algılanması, buna karşın anksiyetenin stresli yaşam koşullarına karşı doğal bir tepki olarak görülmesi, bu durumu daha da pekiştirebilmektedir.(3)

Yan Etkilerle Başa Çıkmak:

Doktorunuza yan etkileri söylemekten kesinlikle çekinmeyin. Etkileri azaltmanın, yok etmenin elbette bir yolu vardır. Örneğin; antidepresanları yemekle almak bulantı yapabilir ya da cinsel sorunlar yaşıyorsanız ilaç değiştirmek işe yarayabilir. Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız ilacı yatmadan 1-2 saat kadar önce almanız size yardımcı olabilir. Eğer antidepresan uykusuzluk yapıyorsa sabah kullanın. Bu tür yan etkiler birkaç hafta içinde kendiliğinden azalacaktır.

İlaç Etkileşimleri:

Günümüzde antidepresanlar eskiye göre daha az yan etkiye sahip ve ilaçlarla etkileşime girme durumu da eskiye nazaran daha azdır. Fakat hala bazı antidepresanlar bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşimler ilacın etkisini azaltacağı gibi daha ciddi yan etkilere de sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuza kullandığınız bütün ilaçları bildirin.

Antidepresanlarla İlgili Bazı İnanışlar:

Bazı insanlar antidepresanların kendilerini robotlaştıracaklarına inanıyorlar. Fakat gerçekte, antidepresanlar üzüntünüzü hafifletir, bu hislerinizi azalttığı anlamına gelmez. Diğer bir inanış ise antidepresanların bir ömür boyu kullanılması gerektiği. Ancak antidepresanlar 6 ila 12 ay arası kullanılır, bağımlılık yapmazlar.(4)

Not: Bu yazı konuyla ilgili internet sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Kaynaklar:

(1)- http://www.psikiyatri.org.tr/pagepublic.aspx?menu=17

(2)- http://www.trthaber.com/haber/saglik/antidepresan-ilaclarin-bilinmeyen-etkileri-212158.html

(3)- http://www.depresyon.info.tr/antidepresan_ilaclar.asp

(4)- http://www.ilacpedia.com/antidepresanlar-hakkinda-bilmeniz-gereken-gercekler

Antidepresan Kullanmayı Bıraktığınızda Aşağıdaki Bırakma Semptomlarından Hangisini Yaşadınız?

Şonuçlara Bak

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir önceki yazımız olan Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi İlaçla Nasıl Tedavi Edilir? başlıklı makalemizde Antidepresan, ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.