Bilokan® Forte Damla

Bilokan® Forte Damla

FORMÜLÜ

1 ml (20 damla)’de, etkin madde olarak 9,6 mg ginkgo glikozitleri içerecek şekilde standardize edilmiş 40 mg ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi ve sodyum sakkarin.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bilokan® Forte, özel üretim yöntemiyle ginkgo bilobanın yapraklarından elde edilen zenginleştirilmiş maddeler içerir.

Bilokan® Forte, bir PAF (Platelet Aktive Edici Faktör) antagonisti olarak:

– Kanın akışkanlık özelliğini düzeltir ve özellikle küçük ve çok küçük çaplı damar yatağındaki kan akımını hızlandırır.

– Hem beyin hem de kol ve bacaklarda dokuların kandan ve oksijenden yararlanmalarını artırır ve oksijen eksikliğinin doku hücrelerinde yaptığı zararlı etkiyi engeller:

Yasa bağlı muskarinerjik ve alfa 2-adrenoseptörlerdeki azalmanın inhibisyonu, beyin ve retina ödeminin azalması ile nöroprotektif etki.

– Serebral performans bozukluklarında görülen entellektüel yetenek ve aktivite azalmasını düzeltir. Böylece baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, hafıza zayıflığı ile anksiyete beraberindeki ruhsal uyum bozukluklarını da düzeltebilir.

– Kol ve bacaklardaki hassasiyet, karıncalanma, uyuşma ve soğukluk hislerini azaltır.

Kesikli topallama (İntermittan kladikasyo) hallerindeki ağrıyı azaltarak, ağrısız yürüyebilme süresini önemli ölçüde artırır.

Bilokan® Forte, karbohidrat metabolizması üzerinde etkisi olmadığından diabetli hastalar tarafından da kullanılabilir.

ENDİKASYONLARI

– Organik beyin sendromlarında görülen demansiyel şikâyetler (konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık), ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı durumlarında,

– Periferik okluzif arter hastalıklarında görülen kesikli topallamada (Fontaine Stage II) ağrısız yürüme mesafesinin artırılmasında.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karsı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Serebral endikasyonlarda Bilokan® Forte ile tedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.

Gebelerde ve çocuklarda kullanılması önerilmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Çok az sayıda hastada hafif gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı ve allerjik deri reaksiyonları gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER

Antikoagülan ve antiplateletlerle ciddi etkileşmesi nedeniyle ihtiyatla kullanılmalı ve hasta izlenmelidir.

KULLANIM SEKLİ ve DOZU

Demans sendromu

Günde 3 kez 20-40 damla (Günlük doz 120-240 mg ginkgo biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde).

Tedavinin süresi semptomların şiddetine bağlıdır ve bu kronik hastalıkta en az 8 hafta sürmelidir.

3 aylık bir tedaviden sonra, tedavinin devam edip etmeyeceği kontrol edilmelidir.

Periferik arteriyel okluzif hastalık, vertigo, kulak çınlaması

Günde 3 kez 25 damla (50 mg ginkgo biloba ekstresine eşdeğer) veya günde 2 kez 40 damla (80 mg ginkgo biloba ekstresine eşdeğer).

Periferik arteriyel okluzif hastalıkta ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi minimum 6 haftalık tedavi gerektirir.

DOZ ASIMI ve TEDAVİSİ

Doz asımında bildirilen advers etkilerde artma görülür. Antidotu yoktur.

Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOSULLARI

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM SEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

Bilokan® Forte Damla; 20 ve 50 ml solüsyon içeren şişelerde.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ SEKİLLERİ

Bilokan® Forte Film Tablet; 20 ve 50 film tabletlik blister ambalajlarda.

Bilokan® Supra Film Tablet; 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM ve ADRESİ

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.S.

34382 Sisli – İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

05.08.1997 – 183/96

ÜRETİM YERİ İSİM ve ADRESİ

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.S.

34091 Edirnekapı – İSTANBUL

REÇETE İLE SATILIR.

Prospektüsün son güncellenme tarihi: 16.07.2013