NOOTROPIL 800 MG 30 FİLM TABLET
Sinir Sistemi, Nöroloji » Nootropik ajan

Prospektüs Bilgileri:
1g/5ml Pirasetam Ampul 1
— Sodyum asetat Tablet
0.005 g Sodyum asetat Ampul 1
— Sodyum asetat 2 ml şurup
400 mg Pirasetam 2 ml şurup
800mg Pirasetam Tablet

Endikasyonları:
Psiko-organik sendromların hafıza kaybı, dikkat bozuklukları ve sürücülük kabiliyetini yitirme gibi tedaviyle iyileşebilen özelliklerinin semptomatik tedavisi, – Serebrovasküler aksedanların ve özellikle afazi gibi sekellerinin tedavisi, – Şuur bulanıklığı, travmatik ya da vasküler komalar, – Vazomotor veya ruhsal kaynaklı baş dönmelerinin dışındaki vertigo ve denge bozukluklarının tedavisi, – Alkolizm tedavisinde; dezentoksikasyon tedavisini kısaltma amacıyla, – Çocuklarda, logopedikler gibi uygun önlemlerle kombinasyon halinde disleksi tedavisi.

Kontrendikasyonları:
Pirasetama aşırı duyarlı olanlarda ve kreatinin klirensinin 20 ml/dak.’nın altında olduğu ağır böbrek yetmezliklerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:
Pirasetam böbrekler yoluyla vücuttan elimine olur, bu yüzden renal yetmezlik durumlarında dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda artan yarı ömür, kreatinin klirensiyle ters orantılıdır. Aşağıdaki tablo kreatinin klirensi 60 ml’dak.’nın altında olanlar için doz azaltımlarını göstermektedir. Kreatinin Klirensi Serum Kreatinin Pozoloji 60 – 40 ml/dak1,25 mg – 1,7 mg/100mlNormal Dozun 1/2’si 40 – 20 ml/dak 1,7 mg – 3 mg/100ml Normal Dozun 1 / 4 ü< 20 ml/dak 3 mg/10 ml Kontrendikedir. Motorlu araç ve dikkat gerektiren cihazların kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir. Gebelerde ve Emzirenlerde Kullanım : Hayvanlarda yapılan araştırmalarda fetus üzerinde herhangi bir risk görülmemiş olmakla beraber, hamile kadınlarda böyle bir çalışma henüz yapılmamıştır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, hamileliğin ilk üç ayında ve emzirme döneminde tedavinin muhtemel kazanç/risk oranının doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Yan Etkiler:
Klinik çalışmalarda insanlar üzerinde %2 veya daha düşük oranda ve genellikle ileri yaşlarda 2.4 g/gün’ün üzerine çıkıldığında anksiyete, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ishal, sinirlilik, irritabilite, tremor, ajitasyon, yorgunluk gibi bazı yan etkiler tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda bu yan etkiler dozun azaltılması ile ortadan kalkmıştır. Klinik çalışmalarda plasebo ile eşdeğer sıklıkta gastro-intestinal bozukluklar (bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı), başağrısı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Nadiren ağız kuruluğu, libido artışı, kilo alma ve deride aşırı duyarlılık reaksiyonları görülmüştür.

Etkileşimler:
NOOTROPİL’in bilinen hiçbir ilaçla geçimsizliği saptanmamıştır. Sadece bir tek vakada pirasetam ve Tiroid Ekstreleri (T3 – T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir. Klonazepam, karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton ve sodyum valproat gibi antiepileptik ilaçlarla hiçbir etkileşim bildirilmemiştir.

Dozu Kullanma:
Akut vekalarda İV form tercih edilmeli; İdame tedavisinde ve kronik patolojilerderde oral yol seçilmelidir. Tedavi süresi hastanın durumuna göre değişir. Yüksek dozlu parenteral kullanımda etki birkaç gün içinde görülür; kronik tedavilerde ise optimal etkiye 6-12 haftada ulaşılır. 3 aylık tedaviyi takiben, tedavinin sürdürülmesine gerek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir değerlendirme yapılmalıdır.Günlük uygulama üç eşit doz halinde yapılmalıdır. ENDİKASYONDOZ Başlangıç Dozu İdame DozuPsiko-organik sendromlar4.8 g/gün2.4 g/günSerebrovasküler aksedanlar9-12 g/gün4.8-6 g/gün(en az 15 gün sonra)Alkolizim12g/gün2.4 g/ günVertigo2.4-4.8 g/günÖğrenme güçlüğü3.2 g/gün (iki eşit dozda)

Etken Maddesi: Pirasetam
NOOTROPIL 800 MG 30 FİLM TABLET Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Comments

ebru

bu ilaçları çocuklarım kullanıyor ve ne kadar güvenilir tam bilemiyorum ,doktor ilaçları yazdı ama çok yan etkileri var ve sanki çocuklarıma kötülük ediyormuşum gibi geliyor ikiside kullanıyor ama ne kadar doğru bilemiyorum ve doktorlarda yazıyor ama herhangi bir uyarıda hiç bulunmuyorlar…..

barış

İyi Bu ilaçı tam 4 gündür kullanıyorum
daha önce düşünçe yorğunlugu ve unutkanlık vardı ve hafıza kaybı oluyordu yani bir an da bazı şeyleri unutuyordum sonra hatırlıyordum ve baş ağrım vardı
bu ilaçı kullanmaya başladıktan sonra bu tür olaylar ortadan kalktı şimdi çok rahat düşünüyorum unutkanlık ortadan kalktı beni çok rahatlattığını söyleye bilirim

Esma

bebeğim down sendromu dediler nootropil şurup verdiler bir anlam veremedim niye verilmiş olabilir.

yasin

bu ilacın sınava hazırlanan birinin kullanmasında bi sakınca var mı
ben bu ilacı 1 aya yakın kullandım ve halen kullanıyorum
öyle bişey ki sanki bu ilacı yedikten sonra düşünme gücümdüşüyormuş gibi oluyorum ve baş ağrısı yapıyor .bu etkileri yapabilir mi ?