Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.656 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları

Melanda 10 mg Film Tablet

Submitted by on Ekim 2, 2011 – 11:32 pm | 6.501 Kez Görüntülendi

FORMÜLÜ:
® 10 mg film tablet, 10 mg/g oral damla etkin madde olarak her tablet veya 1 g oral damlada 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg içerir.

TERAPÖTİK SINIFI:
(N06DX01)

ENDİKASYONLARI:
Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Maksimum günlük doz 20 mg’dir. Yan etki riskini azaltmak için, idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lik artışlarla şu şekilde yapılmalıdır: 1. Hafta: Günlük 5 mg (günde bir kez 10 mg tabletin yarısı veya 10 damla). 2. Hafta: Günlük 10 mg (günde bir kez 10 mg tablet veya 20 damla). 3. Hafta: Günlük 15 mg (günde bir kez 10 mg tablet ve 10 mg tabletin yarısı veya 30 damla). 4. hafta ve sonrasında: Günlük 20 mg (günde bir kez iki tane 10 mg tablet veya 40 damla). İdame dozu: Tavsiye edilen idame dozu günlük 20 mg’dır (günde 1 kez 2 tane 10 mg tablet veya 40 damla).

YAN ETKİLER /ADVERS ETKİLER:
Yaygın (?1/100,<1/10) görülen yan etkiler; , , , , . Yaygın olmayan (? 1/1000, <1/100) yan etkiler; , , , , , , , . Çok seyrek (<1/10000) görülen yan etkiler; nöbetler. Sıklığı bilinmeyen yan etkiler; , .

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, gibi ile birlikte kullanıldığında artabilir. Barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı yaklaşım ve için de geçerli olabilir. Memantin ve fenitoinin kombine kullanımına ilişkin ve risk ihtimali ile ilgili yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır. ile aynı renal katyonik nakil sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir. Memantin, hidroklorotiyazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir. Pazarlama sonrası deneyimlerde; varfarin ile birlikte kullanılan hastalarda, izole vakalardaki uluslararası normalleştirme oranı (İNO) artışı bildirilmiştir. Nedensel ilişki belirlenmiş olmamasına rağmen, oral antikoagülanlar ile birlikte kullanılan hastalarda protrombin zamanı ve İNO’nun yakın gözetim altında tutulması tavsiye edilir.

KONTRENDİKASYONLAR:
İlacın bileşiminde yer alan aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:
Epilepsi hastalarında ve konvülsiyon öyküsü bulunan veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilir. Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise hastanın dikkatli izlenmesi gerekebilir. Melanda® laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Gebelikte ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi B’dir. Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler: Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olabilir. Ayakta tedavi gören hastaların, araba veya makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

DOZ AŞIMI TEDAVİSİ:
Doz aşımı vakalarında tedavi semptomatik olmalıdır. Doz aşımı ya da intoksikasyon için özel bir antidot yoktur.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

RUHSAT TARİHİ VE NO:
Melanda® 10 mg film tablet: 10.12.2009-222/38, Melanda® 10 mg/g oral damla: 18.12.2009-222/40

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Melanda® 10 mg film tablet; kutuda 100 film tablet içeren blister ambalajlarda, Melanda® 10 mg/g oral damla; kutuda 100 g damlalıklı amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

FİYAT:
(Nisan 2011 KDV Dahil PSF) Melanda® 10 mg 100 film tablet ve Melanda® 10mg/g oral damla: 227,26 TL

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:
Melanda® 10 mg film tablet: 10.12.2009, Melanda® 10 mg/g oral damla: 18.12.2009

ÜRETİM YERİ:
Ali Raif İlaç San. A.Ş. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ:
Ali Raif İlaç San. A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4 4. Levent /İstanbul.
Tel: 0 212 316 78 00
Fax: 0 212 549 25 50
Daha fazla bilgi için firmamıza başvurunuz.

Bir önceki yazımız olan WELLBUTRIN XL 150 mg başlıklı makalemizde amantadin, Antidepresan ve Antidepresan İlaçlar hakkında bilgiler verilmektedir.