Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 43.649 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Alzheimer & Parkinson İlaçları

Doenza 5mg Film Tablet

Submitted by on Temmuz 4, 2009 – 8:19 pm | 1.586 Kez Görüntülendi

Ticari Adı: Film Tablet / Etkin Madde:

Ticari Formu: 14 film tabletlik blister ambalajlarda

Endikasyonları :
Doenza, hafiften orta dereceye tipi demansı olan hastaların semptomatik tedavisinde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Doenza geceleri yatmadan hemen önce oral yolla alınır.

Yapılan kontrollü klinik çalışmalarda etkili olduğu ispatlanan donepezil dozları günde bir defa alınan 5 mg ve 10 mg’dır. 10 mg dozunun 5 mg’lık doza kıyasla daha fazla klinik fayda sağladığına dair istatistiksel bakımdan anlamlı bir kanıt bulunmamakla birlikte grup veri analizlerine göre 10 mg’lık dozun bazı hastalarda ek fayda sağlayabileceği görüşü vardır. Bu nedenle 10 mg/gün’lük dozun uygulanması tedaviyi gerçekleştirecek doktorun tercihidir.

Tedaviye 10 mg’lık dozla başlanması bazı advers etkilerde artışa neden olabileceğinden tedaviye günlük 5 mg dozuyla başlanmalıdır. 5 mg/gün dozu, tedaviye verilecek erken klinik cevapların elde edilmesi ve kararlı konsantrasyonların sağlanması amacıyla 4-6 hafta süreyle uygulanmalıdır. Günlük 5 mg dozunun 4-6 hafta süreyle uygulanmasını takiben doz günde bir defa 10 mg’a çıkarılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üzerindeki dozlar klinik çalışmalarda araştırılmamıştır.
Tedavi kesildiğinde donepezil hidroklorürün tedavi edici özellikleri kademeli olarak azalır. Tedaviye son verilmesi sonucu olumsuz bir etki gelişimi bildirilmemiştir.

Renal ve hepatik bozuklukta kullanımı :
Renal yetersizlik klirensini etkilemediği için renal yetersizliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir.
Hafiften orta dereceye hepatik yetersizliği olan hastalarda yararlanımda muhtemel bir artış ihtimali olması nedeniyle doz bireysel tolerans göz önüne alınarak ayarlanmalıdır. Şiddetli hepatik yetersizliği olan hastalarla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Pediatrik kullanımı : Donepezil hidroklorürün çocuklarda kullanılması önerilmez.

Ruhsat Sahibi : Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL

İmal Yeri: Çanta 34580 Silivri – İSTANBUL

Bir önceki yazımız olan Edronax 4 mg Tablet başlıklı makalemizde Antidepresan, Antidepresan İlaçlar ve Antidepresanlar hakkında bilgiler verilmektedir.