Psikofarma »

Eylül 26, 2016 – 11:07 pm | 44.007 Kez Görüntülendi

Epilepsi Nedir? Epilepsi İlaçları Nelerdir?

Epilepsi nedir?

Epilepsi normal nörolojik işlevleri bozan tekrarlayıcı nöbetlerin …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Home » Archive by Month

Article Archive for Şubat 2009

HİPNOSEDATİF İLAÇLAR

Şubat 28, 2009 – 8:04 pm | 16.336 Kez Görüntülendi
HİPNOSEDATİF

GENEL ÖZELLİKLERİ VE BENZODİAZEPİNLER
Bütün hipnotikler ufak dozda verildiklerinde sadece sakinleşme (sedasyon) yaparlar; ayrıca …

BUNALTI GİDERİCİ İLAÇLAR

Şubat 28, 2009 – 2:06 pm | 16.660 Kez Görüntülendi
Oksazepam

BENZODİAZEPİNLER
Yarılanma ömürlerine göre benzodiazepinler 3 alt gruba ayırarak incelenebilir:
1- Çok kısa yarı ömrü …

Nervium® 5 mg Tablet

Şubat 28, 2009 – 1:17 pm | 9.223 Kez Görüntülendi
nervium

FARMOKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik özellikleri :
Yapılan hayvan deneyleri diazepam’ın talamus ve hipotalamus gibi limbik …

Buspon® Kapsül

Şubat 28, 2009 – 10:02 am | 10.525 Kez Görüntülendi
Buspon

Formülü:
Her kapsül 5 mg Buspiron hidroklorür ihtiva eder.
Farmakolojik Özellikleri:
BUSPON Kapsül’ün etken maddesi olan …

Ativan Expidet 1 mg

Şubat 28, 2009 – 12:24 am | 36.726 Kez Görüntülendi
Ativan Expidet

FORMÜL
Her tablet 1 mg lorazepam içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik …

Antidepresan & Antipsikotik ve Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

Şubat 23, 2009 – 4:05 pm | 27.743 Kez Görüntülendi
Antidepresan & Antipsikotik ve Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
a) Trisiklik ve Tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.
Yeni …