Psikofarma »

antidepresanlar

Antidepresanlar

Ağustos 2, 2012 – 2:42 pm | 20.673 Kez Görüntülendi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Antidepresanlar
Antidepresan, depresyon ya da distimi gibi rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan psikiyatrik ilaç, besin maddeleri veya bitkisel maddeler(ot, yaprak, meyve) için kullanılan terimdir. Monoamin oksidaz inhibitörü, trisiklik antidepresan ve seçici serotonin geri alım inhibitörü türü ilaç grupları antidepresan ilaç gruplarıdır.
Antidepresanların çoğunun etkisi kendini zamanla gösterir ve genellikle haftalar, aylar ya da yıllar boyunca alınmaya devam eder. Stimülanlardan ve hemen öforik etki …

Yazının Tamamını Oku »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Antiepileptik İlaçlar, ilaç, ilaçlar »

NETROLEX 250 mg film tablet

Mayıs 26, 2016 – 1:05 am | 18 Kez Görüntülendi
NETROLEX 250 mg film tablet

NETROLEX 250 mg film tablet – KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.  Etkin madde: Her film tablet 250 mg levetirasetam içerir.

Yardımcı maddeler: Kroskarmellos sodyum, polivinilpirolidon K-30, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit (E 171), talk, FD&C Blue No.2, lecitinalcolec F-100, kinolin sarısı Al lak, ksantan zamkı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. NETROLEX nedir ve ne için kullanılır?
 2. NETROLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. NETROLEX nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. NETROLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1. NETROLEX nedir ve ne için kullanılır?

NETROLEX, mavi renkli, oblong, bir yüzü çentikli, diğer yüzü S baskılı tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

NETROLEX, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

NETROLEX, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

NETROLEX, hâlihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.
 1. NETROLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NETROLEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer NETROLEX’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

Read the full story »

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

Mart 5, 2016 – 12:12 pm | 131 Kez Görüntülendi
Korint

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KORİNT 10 mg film tablet
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Memantin hidroklorür 10.00 mg
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 109.50 mg (Spray dried laktoz)
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

FARMASÖTİK FORM Film tablet

Beyaz renkli, merkeze doğru incelen oblong şeklinde, bikonveks, iki yüzü çentikli film kaplı tabletler.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/uygulama …

AKINETON® 2 mg Tablet

Şubat 9, 2015 – 1:25 am | 5.496 Kez Görüntülendi
Akineton_Tablet_2_mg

AKINETON® 2 mg Tablet
Formülü
1 Akineton® Tablet 2 mg biperidenhidroklorür içerir. Akineton® Tablet’in bileşiminde boyar madde yoktur.
Farmakolojik Özellikleri
Akineton® santral etkileri ön planda olan bir anti-kolinerjiktir. Parkinson sendromlarında ve medikamentöz nedenli ekstrapiramidal semptomlarda terapötik etkisini muskarin reseptörlerine (öncelikle M1) kompetitif bağlanarak gösterir.
Akineton® oral uygulamadan sonra çabuk rezorbe olur ve 1,5 saat içinde maksimal plazma düzeylerine erişilir. Sistemik biyoyararlılık %33+/-5’dir. Akineton® gerek böbrek (yakl. %35), gerekse karaciğer (yakl. …

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ocak 30, 2015 – 10:24 pm | 3.426 Kez Görüntülendi
Sayfren_5mg

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi
1- BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SAYFREN® 5 mg tablet
2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLESİM Etkin Madde: Aripiprazol 5 mg
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 68,077 mg Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3- FARMASÖTİK FORM Tablet Mavi renkli özel oblong tabletler.
4- KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
SAYFREN®, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yas) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir.
SAYFREN®, yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde …

PADEN 300 mg Sert Kapsül

Eylül 13, 2013 – 11:15 am | 2.149 Kez Görüntülendi
Paden

PADEN 300 mg sert kapsül; kullanma talimatı
Ağızdan alınır.
· Etkin madde:
Her bir kapsül 300 mg pregabalin içerir.
· Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, sodyum lauril sülfat, saf su, titanyum dioksit (E171), karmoizin (E122), siyah demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172)
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
· Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç …

XEPLION 150mg

Ağustos 30, 2013 – 5:39 pm | 7.897 Kez Görüntülendi
Xeplion

XEPLION 150mg/1.5ml IM uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör kullanma talimatı
Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her kullanıma hazır dolu enjektör 150 mg paliperidona eşdeğer 234 mg paliperidon palmitat içerir. Yardımcı maddeler: Polisorbat 20, polietilen glikol 4000, sitrik asit monohidrat, anhidr disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli …

İGNİS 30 mg tablet (KULLANMA TALİMATI)

Temmuz 12, 2013 – 11:26 pm | 4.097 Kez Görüntülendi
ignis

İGNİS 30 mg tablet (KULLANMA TALİMATI)
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her tablet, 30 mg aripiprazole eşdeğer 31.23 mg aripiprazol monohidrat içerir.
• Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, demir oksit kırmızısı (E172).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer …

MOLREM 30 Mg Efervesan Tablet

Mart 29, 2013 – 4:32 pm | 2.002 Kez Görüntülendi
molrem

MOLREM 30 Mg Efervesan Tablet
Kullanma Talimatı
Ağızdan alınır.
• Etkin madde(ler): 30 mg mirtazapin.
• Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000, P.V.P.K-30, sukraloz (E955), limon aroması
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç …

QUELEPT 25 mg film tablet

Şubat 3, 2013 – 9:33 pm | 2.400 Kez Görüntülendi
Bipolar Tedavisi

QUELEPT 25 mg film tablet (Kullanma Talimatı)
Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde:
25 mg ketiapin (ketiapin fumarat olarak)
• Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat, dibazikkalsiyum fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K-90, magnezyum stearat, hipromelloz 5 cP, titanyum dioksit, makrogol 400, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra …

VALDOXAN 25 mg film kaplı tablet

Kasım 30, 2012 – 11:52 pm | 8.893 Kez Görüntülendi
valdoxan

VALDOXAN 25 mg film kaplı tablet
Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde: 25 mg Agomelatin.
Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, povidon, sodyum nişasta glikolat, stearik asit, magnezyum stearat, silika kolloidal anhidre, laktoz monohidrat, hipromelloz, gliserol, makrogol 6000, sarı demir oksit (E172) ve titanyum dioksit (E171). Mavi baskı mürekkebi: propilen glikol ve indigotin (E132) aluminyum lak içermektedir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler …

Validol Damla

Eylül 7, 2012 – 7:40 pm | 9.718 Kez Görüntülendi
validol damla

Validol Damla Kısa Ürün Bilgisi
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALİDOL Damla
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: 20 ml’de: Hidroksizin hidroklorür……….1.000g
Yardımcı maddeler: Sitrik asit 0.020g Nipajin M 0.010g Nipasol 0.004g Etil alkol 2.000g Seker, Esans, Su 20ml için kâfi miktarda Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTIK FORM Oral Damla Berrak renksiz çözelti
4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik Endikasyonlar VALIDOL;• erişkinlerde anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisinde,• kaşıntının semptomatik tedavisinde,• cerrahi operasyon öncesi premedikasyonda …