Psikofarma »

Antipsikotikler

Antipsikotikler (Antipsychotics)

Temmuz 18, 2016 – 4:06 pm | 2.436 Kez Görüntülendi

Antipsikotikler (Antipsychotics)
Antipsychotics (antipsikotikler) ne için kullanılır?
Antipsychotics (antipsikotikler) genellikle şizofreni veya psikoz gibi hastalıkları …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, ilaç, ilaçlar, Risperdal »

Rostalept 2 mg Film Tablet

Eylül 18, 2016 – 9:11 pm | 62 Kez Görüntülendi
rostalept-2-mg-film-tablet

Rostalept 2 mg Film Tablet – Ürün Bilgisi

  1. ÜRÜN ADI ROSTALEPT 2 mg Film Tablet
  2. BİLEŞİM Etkin madde: Risperidon 2 mg
  3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

ROSTALEPT, pozitif (halüsinasyon, delüzyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, şüphecilik) ve/veya negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) semptomların belirgin olduğu, erken dönem psikozlar, akut şizofrenik alevlenmeler, kronik şizofreni ve diğer psikotik durumlar dahil şizofreni hastalarının tedavisinde endikedir. ROSTALEPT, şizofreni ile ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, anksiyete) da hafifletir. ROSTALEPT, ilk tedaviye cevap verdiği gözlenen yetişkin hastalarda, idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da etkilidir.

ROSTALEPT, bipolar bozukluğun manik epizodunun tedavisinde endikedir. Bu epizodlar; duygu durumu yükselmesi veya aşırı hassaslaşması, kendini aşırı beğenme, uykuya duyulan ihtiyacın azalması, konuşmada zorlanma, düşüncelerin yarışması, şaşkınlık, agresif ve yıkıcı davranışlar da dahil olmak üzere muhakeme güçlüğü gibi semptomlarla karakterizedir.

ROSTALEPT, agresif veya diğer yıkıcı davranışların ön planda olduğu davranış ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisinde endikedir. ROSTALEPT ayrıca ilk tedaviye cevap verdiği gözlenen çocuk ve adolesanlarda idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da etkilidir.

ROSTALEPT, çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzluk (agresif belirtiler, kendine zarar verme, öfke nöbetleri, ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde endikedir.

  1. KONTRENDİKASYONLAR

Risperidon veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

  1. YAN ETKİLER

En sık bildirilen advers ilaç reaksiyonları (≥%10 sıklıkta): Parkinsonizm, baş ağrısı ve insomnia’dır.

Aşağıda verilen tüm advers ilaç reaksiyonları klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Pnömoni, enfluenza, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu

Yaygın olmayan: Sinüzit, viral enfeksiyon, kulak enfeksiyonu, tonsilit, selülit, otitis media, göz enfeksiyonu, lokalize enfeksiyon, akarodermatit, solunum yolu enfeksiyonu, sistit, onikomikoz

Seyrek: Kronik otitis media

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Anemi, trombositopeni

Seyrek: Granülositopeni

Bilinmiyor: Agranulositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Hipersensitivite

Seyrek: İlaç hipersensitivitesi

Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: İştahta artış, iştahta azalma

Yaygın olmayan: Anoreksi, polidipsi

Çok seyrek: Diyabetik ketoasidoz

Bilinmiyor: Su entoksikasyonu

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın: İnsomnia

Yaygın: Anksiyete, ajitasyon, uyku bozukluğu

Yaygın olmayan: Konfüzyonel durum, mani, libido azalması, halsizlik, sinirlilik

Seyrek: Orgazm olamama, künt afekt

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Parkinsonizmb, baş ağrı

Yaygın: Akatizib, sersemlik, tremorb, distonib, somnolans, sedasyon, letarji, diskinezib

Yaygın olmayan: Stimulanlara karşı tepkisizlik, bilinç kaybı, senkop, bilinç seviyesinin baskılanması, serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, disartri, dikkat dağınıklığı, hipersomnia, postural sersemlik, denge bozukluğu, tardif diskinezi, konuşma bozukluğu, koordinasyon anomalisi, hipoestezi

Seyrek: Nöroleptik malignant sendrom, diyabetik koma, serebrovasküler bozukluk, serebral iskemi, hareket bozukluğu

Göz hastalıkları

Yaygın: Bulanık görme

Yaygın olmayan: Konjunktivit, oküler hiperemi, göz akıntısı, göz şişmesi, göz kuruması, lakrimasyon artışı, fotofobi Yazının devamını oku… »

KETİNEL® 300 mg Film Tablet

Eylül 16, 2016 – 8:50 pm | 136 Kez Görüntülendi
ketinel-300mg-30-film-tablet

KETİNEL® 300 mg film tablet – KÜB

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİNEL® …

NEORİS 2 mg efervesan tablet

Eylül 6, 2016 – 7:18 pm | 135 Kez Görüntülendi
NEORİS 2 mg efervesan tablet

NEORİS 2 mg efervesan tablet (KÜB)

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEORİS 2 mg efervesan …

RİZNORM 10 mg

Eylül 5, 2016 – 7:20 pm | 89 Kez Görüntülendi
RİZNORM 10 mg efervesan tablet

RİZNORM 10 mg efervesan tablet – KÜB

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RİZNORM 10 mg …

DULOXX® 60 mg Kapsül – Kullanma Talimatı

Eylül 1, 2016 – 2:39 pm | 572 Kez Görüntülendi
Dulox_60_mg_Kapsul

DULOXX® 60 mg Kapsül – Kullanma Talimatı

Etkin madde: Duloksetin Ağızdan alınır.

Her kapsül 60 …

Arifay 30 Mg Kısa Ürün Bilgisi

Ağustos 12, 2016 – 12:47 pm | 147 Kez Görüntülendi
arifay-30-mg

Arifay 30 Mg Kısa Ürün Bilgisi

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: ARIFAY 30 mg Ağızda …

NETROLEX 250 mg film tablet

Mayıs 26, 2016 – 1:05 am | 381 Kez Görüntülendi
NETROLEX 250 mg film tablet

NETROLEX 250 mg film tablet – KULLANMA TALİMATI
Ağızdan alınır.  Etkin madde: Her film …

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

Mart 5, 2016 – 12:12 pm | 266 Kez Görüntülendi
Korint

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KORİNT 10 mg …

AKINETON® 2 mg Tablet

Şubat 9, 2015 – 1:25 am | 7.997 Kez Görüntülendi
Akineton_Tablet_2_mg

AKINETON® 2 mg Tablet
Formülü
1 Akineton® Tablet 2 mg biperidenhidroklorür içerir. Akineton® Tablet’in bileşiminde …

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ocak 30, 2015 – 10:24 pm | 4.161 Kez Görüntülendi
Sayfren_5mg

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi
1- BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SAYFREN® 5 mg …

PADEN 300 mg Sert Kapsül

Eylül 13, 2013 – 11:15 am | 2.653 Kez Görüntülendi
Paden

PADEN 300 mg sert kapsül; kullanma talimatı
Ağızdan alınır.
· Etkin madde:
Her bir kapsül 300 …