Psikofarma »

Atomoksetin (Atomoxetine)

Atomoksetin (Atomoxetine)

Ağustos 9, 2016 – 2:05 pm | 443 Kez Görüntülendi

Atomoksetin (Atomoxetine)
Lütfen unutmayın: Burada geçen “siz” ifadesi ilacı alan kişiye, örneğin çocuğunuza veya …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

antidepresan, antidepresan tedavisi, Antidepresan İlaçlar, antidepresanlar, ilaç, ilaçlar, Psikoanaleptikler »

BRINTELLIX 5 Mg Film Kaplı Tablet-Vortioksetin

Aralık 2, 2016 – 10:52 am | 11 Kez Görüntülendi
brintellix

BRINTELLIX 5 Mg Film Kaplı Tablet-Vortioksetin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

  1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BRINTELLIX 5 mg film kaplı tablet

  1. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 5 mg vortioksetine eşdeğer vortioksetin hidrobromür içerir.

Yardımcı Maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 4.5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

  1. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Pembe, badem biçiminde, 5×8.4 mm boyutlarında, bir yüzünde “TL” diğer yüzünde “5” basılı tabletlerdir.

  1. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

BRINTELLIX, erişkinlerde majör depresif epizotların tedavisi için endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

65 yaşın altındaki erişkinlerde başlangıç ve önerilen BRINTELLIX dozu günde 10 mg’dır.

Bireysel hasta yanıtına bağlı olarak doz, en fazla 20 mg/gün’e kadar yükseltilebilir veya en az

5 mg/gün’e düşürülebilir.

Depresif semptomların düzelmesinden sonra, antidepresif cevabın yerleşmesi için, tedaviye en az 6 ay süre ile daha devam edilmesi önerilir.

Tedavinin sonlandırılması:

BRINTELLIX kullanan hastalar, dozu aşamalı olarak azaltmaya gerek kalmadan ilacı ani olarak kesebilirler (Bkz. 5.1).

Uygulama şekli:

BRINTELLIX oral yoldan kullanılır. Yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda deneyim sınırlıdır. Dikkatli uygulanmalıdır (Bkz. 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Vortioksetin şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır, bu hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır (Bkz. 5.2).

Pediyatrikpopülasyon

Çocuklarda ve 18 yaşından küçük adolesanlarda BRINTELLIX’in güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Herhangi bir veri mevcut değildir (Bkz.4.4).

Geriyatrik popülasyon

65 yaş ve üzerindeki hastalar için başlangıç dozu olarak etkili en düşük doz olan 5 mg uygulanmalıdır. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda günde bir kez 10 mg vortioksetinden daha fazla dozlarda uygulanması ile ilgili veriler sınırlıdır, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır (Bkz.4.4).

Diğer:

Sitokrom P450 inhibitörleri

Bireysel hasta yanıtına bağlı olarak, BRINTELLIX tedavisine ek olarak güçlü bir CYP2D6 inhibitörü (Ör: Bupropion, kinidin, fluoksetin, paroksetin) kullanılacaksa, daha düşük bir BRINTELLIX dozunun kullanılması düşünülebilir (Bkz.4.5).

Sitokrom P450 indükleyicileri

Bireysel hasta yanıtına bağlı olarak, BRINTELLIX tedavisine ek olarak geniş bir sitokrom P450 indükleyicisi (Ör: Rifampisin, karbamazepin, fenitoin) kullanılacaksa, BRINTELLIX dozunun ayarlanması düşünülebilir (Bkz.4.5).

4.3. Kontrendikasyonlar

– Vortioksetine veya formüldeki diğer maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivite (Bkz. 6.1).

– Nonselektif monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOI) veya selektif MAO-A inhibitörleri ile birlikte kullanımı (Bkz.4.5).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Pediyatrik popülasyonda kullanımı

BRINTELLIX’in 18 yaşından küçük çocuklarda güvenlilik ve etkililiği belirlenmemiş olduğundan, bu yaş grubunda depresyon tedavisinde kullanılması önerilmez (Bkz.4.2).

Çocuklar ve adolesanlarda yürütülen diğer antidepresan ilaçların uygulandığı klinik çalışmalarda, intihar ile ilişkili davranışlar (intihar girişimi ve intihar düşünceleri) ve düşmanca davranışlar (belirgin agresyon, karşıt davranışlar, kızgınlık), ilaç grubunda, plasebo ile tedavi edilenlere göre, daha sık görülmüştür.

İntihar/intihar düşünceleri veya klinik olarak kötüye gitme durumu Yazının devamını oku… »

RAMİPEX 0.25 mg tablet-Pramipeksol

Aralık 1, 2016 – 11:19 pm | 4 Kez Görüntülendi
ramipex-0-25-mg-100-tablet

RAMİPEX 0.25 mg tablet-Pramipeksol
KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RAMİPEX 0.25 mg tablet
 KALİTATİF VE …

SYMRA 25 mg Kapsül-KÜB

Kasım 2, 2016 – 12:31 pm | 241 Kez Görüntülendi
symra-pregabalin

SYMRA 25 mg kapsül-KÜB

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: SYMRA 25 mg kapsül
KALİTATİF …

ORYVA 5 mg Tablet-KÜB

Ekim 23, 2016 – 8:59 am | 131 Kez Görüntülendi
oryva-5-mg-tablet

ORYVA 5 mg Tablet-KÜB

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI-ORYVA 5 mg tablet
KALİTATİF VE …

Nopez 5-10 mg film tablet

Ekim 22, 2016 – 7:27 pm | 31 Kez Görüntülendi
nopez-5-10-mg-film-tablet

Nopez 5-10 mg film tablet
Nopez 5 mg film tablet, 14 film tablet
Nopez …

Sitela 10-20 mg film tablet

Ekim 22, 2016 – 7:24 pm | 359 Kez Görüntülendi
sitela-10-20-mg-film-tablet-28-tablet

Sitela 10-20 mg film tablet
Sitela 10 mg film tablet, 28 tablet
Sitela 20 mg …

ALZANCER EASYTAB 10 mg Ağızda Dağılan Tablet-KÜB

Ekim 22, 2016 – 6:17 pm | 53 Kez Görüntülendi
alzancer-easytab-10-mg

ALZANCER EASYTAB 10 mg Ağızda Dağılan Tablet-KÜB

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI -ALZANCER EASYTAB 10 …